Parks

Parkskolans förskola ingår i en enhet tillsammans med Sörgårdens förskola och Äppellundens förskola.

En naturnära förskola där vi utgår från barnens individuella behov vid utformandet av verksamhet och miljö. Parkskolans förskola består av två hemvister och vi arbetar i storarbetslag. I den pedagogiska verksamheten arbetar vi med olika projekt utifrån barnens önskemål, då i grupper efter barnens ålder och kunskapsnivå.

På förskolan är vi engagerade pedagoger som lyssnar till barnens behov och intressen. Trygghet och glädje är grunden för vår verksamhet.

Mer om Park Förskola

Adress:

Orrspelsvägen 13
617 32 SKÄRBLACKA

011-15 32 30

Beskrivning: Matematik, ateljé, barnqigong

Antal elever: 31

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Johanna Martinsson

Hitta till Parks förskola