Pandan

Pandans förskola är belägen i natursköna Krokek och ingår i spåret Kolmårdens förskolor. Våra dagar är fyllda av lustfyllt lärande i naturen!

Barnen i fokus

Barnens intresse och nyfikenhet ligger till grund för vår verksamhet där vi försöker att lyfta mattematik, no/teknik och skapande. Här ser vi barnen som kompetenta individer och har ett medvetet genustänkande.

Vår personal

Vi arbetar med vår värdegrund för att skapa trygghet för alla barn och föräldrar. Vi skapar förutsättningarna för att varje barn ska utvecklas efter bästa möjliga förmåga.

Vår miljö

På vår stora härliga förskolegård har barnen möjlighet till att:

  • Träna motoriken på ett naturligt sätt
  • Utforska och upptäcka no/teknik och mattematik

Vår tanke är:

Allt vi kan göra inne kan vi göra ute!

Mer om Pandan

Adress:

Rågvägen 15
618 32 KOLMÅRDEN

011-155 324

Skicka E-post

Beskrivning: Utforskande och inspirerande skogstomt, skapande, S.M.A.R.T-mat

Antal elever: 37

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Cecilia Borrvall

Hitta till Pandan