Önskestjärnan

Önskestjärnan är en mångkulturell förskola i Hageby. Den byggdes 2005 och lokalerna är ljusa och inbjudande. Vi har en egen kokerska som lagar vår mat.

Vår vision

Önskestjärnan bildar tillsammans med Sadelmakaren en enhet som arbetar med förskolans läroplan som grund. På våra förskolor välkomnar vi alla människor med glädje och respekt. Vi har ett öppet och positivt förhållningssätt, vilket skapar goda relationer mellan barn-föräldrar-pedagoger. Vi erbjuder vi en rolig, lustfylld, utforskande, inspirerande och tillåtande miljö, som anpassas efter barnens intressen. Materialet finns lättåtkomligt och synligt så att barnen själva kan välja att prova på olika material och tekniker. Vi ger utmaningar, upplevelser och barnen är delaktiga i att utforma verksamheten.

Vi vill att våra barn blir självständiga och litar till sin egen förmåga; jag vill, jag kan och jag duger. Varje barn ska också utveckla förståelse för att alla människor har lika värde och barnen ska kunna samarbeta med alla. Vi vill att varje barn utvecklar sin nyfikenhet, lust och förmåga att leka och lära.

Vi är ute mycket och går gärna till vår närbelägna skog, där vi lär om växter och djur och tränar vår motorik. Vi dokumenterar vår verksamhet så att barnen får syn på sitt lärande och tillsammans med vuxna reflekterar över hur vi kan komma vidare i projekten.

Tema

Vi arbetar tematiskt och vi har bland annat många matte-, bygg- och naturvetenskapliga projekt. Rörelse, sång, dans, drama och musik är ständigt återkommande aktiviteter som bland annat utvecklar barnens språkliga förmåga.

Personalutveckling

Vår enhet deltar i ett treårigt utvecklingsarbete inom det internationella nätverket CDE (Community Designed Education). Vi är den första förskoleenhet i Sverige som deltar i detta nätverk. Det grundar sig på tanken att personalen i samarbete kan skapa fantastiska verksamheter, som på bästa sätt möter barnens, familjernas och personalens behov. Vi har skapat en gemensam vision för vår verksamhet.

Önskestjärnans dokument

Vår visionPDF (pdf, 6.7 kB)

Mer om Önskestjärnan

Adress:

Timmermansgatan 88
603 59 NORRKÖPING

011-15 23 70

Beskrivning: Mångkulturell, självständighetsutveckling, skog, tema, matematik, rörelse, sång, dans, musik, personalutveckling

Antal elever: 98

Avdelningar: 8

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Heléne Johansson

Hitta till Önskestjärnan