Önskeringen

Önskeringens förskola som ligger i Navestad nära Vrinneviskogen, har en stor gård och tillgång till ett inomhusbad inom gångavstånd. Förskolan har egen kokerska, och egna traditioner med läger och musikteater.

Vår verksamhet

På Önskeringens arbetar vi med teman som har Läroplanen som utgångspunkt. Varje läsår skapar vi en musikteaterföreställning, där barnen skriver manus med inspiration från årets temaarbete. Vårt värdegrundsarbete kallar vi PAX, och vi strävar efter att bli en förskola där ingen vill slå eller reta någon annan. Eftersom förskolan har en egen kokerska får vi alltid god och näringsriktig mat. Barnen är med och påverkar genom ett matråd, samt att de får välja frukt och lunch vid speciella tillfällen.

Önskeringen har speciella traditioner. Varje år åker de största barnen på läger, och varje vecka går en grupp barn och badar för att få en vattenvana tidigt.

Ur visionen

På Önskeringen arbetar vi med att skapa en känsla av sammanhang – KASAM – hos varje individ. Deras tillvaro här ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull.

Mer om Önskeringen

Adress:

Lekaregatan 5 U37
603 67 NORRKÖPING

072-235 46 86

Beskrivning: Eget kök, PAX, skogen, musikteater, bad, läger

Antal elever: 77

Avdelningar: 10

Årskurser: Förskolor

Rektor
Anita Gustafsson


Önskeringen:
011-15 11 97

Humlan:
0722-354 661

Biet:
0722-354 662

Sländan:
0722-354 663

Nyckelpigan:
0722-354 664

Fjärilen:
0722-354 665

Hitta till Önskeringen