Nyckelpigan

Nyckelpigans förskola ligger i Hageby. Förskolan består av ett stort hus med fyra avdelningar och fem fristående avdelningar i bostadsområdet. På avdelningarna går barnen tillsammans med andra barn i samma ålder.

Läroplanen för förskolan och Norrköpings kommuns verksamhetsidé ligger till grund för vår målsättning, dokumentation och utvärdering.

Så här jobbar vi

Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken och våra pedagogiska ställningstaganden sammanfattas i våra värdeord; trygghet, glädje, delaktighet, lärande och professionellt förhållningssätt. Med hjälp av dessa ord förhåller vi oss aktivt till förskolans pedagogiska grundsyn: en tro på det kompetenta barnet.

Vi arbetar aktivt för att ge varje barn en trygg, kreativ och lärorik dag på förskolan. De pedagogiska miljöerna skapas för lärandesituationer som uppmuntrar till nyfikenhet och lustfyllt utforskande genom leken. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra vår verksamhet för barn, föräldrar och pedagoger.

På enheten har vi två utvecklingspedagoger som handleder och stöttar arbetslagen och vi har även en specialpedagog och logoped som arbetar praktiknära med pedagoger, föräldrar och barn. Hos oss finns finskspråkig personal.

Vi har egen kock som lagar maten till alla avdelningar. Vi använder ekologiskt, svenskt och närproducerat så mycket som möjligt.

Mer om Nyckelpigan

Adress:

Timmermansgatan 32
603 59 NORRKÖPING

Beskrivning:

Antal elever: 160

Årskurser: Förskolor

Rektor
Linda Ringström

linda.ringstrom@norrkoping.se

Administratör
Lena Forsbeck
011-15 15 56

Utvecklingspedagog
Pia Ekeblom
011-15 37 81

Specialpedagog
Birgitta Axelsson Magnusson
011-15 37 82

Köket
011-15 66 65

Avd. Pingvinen
1-2-årsavdelning
011-15 66 61

Avd. Delfinen
2-3-årsavdelning
011-15 66 62

Avd. Grodan
3-4-årsavdelning
011-15 66 63

Avd. Sjöhästen
4-5-årsavdelning
011-15 66 64

Mer om Nyckelpigan:

Avd. Bläckfisken
Plåtslagaregatan 51
603 59 Norrköping
011-15 23 88

Avd.Svalan
Hagebygatan 149
603 60 Norrköping
011-15 25 43

Avd. Hammarhajen
Muraregatan 9
603 60 Norrköping
011-15 23 24

Avd. Snäckan
Grundläggaregatan 50
603 48 Norrköping
011-15 15 58

Avd. Krabban
Grundläggaregatan 94
603 48 Norrköping
011-15 23 36

Hitta till Nyckelpigan