Nova

Förskolan Nova startade i januari 2014 och ligger på Bergslagsgatan nr 12-14 och 18. Vi har just nu våra lokaler i bottenvåningen på ett hyreshus, i lägenheter som anpassats till förskoleverksamhet och som fungerar mycket bra.

Vi är mycket utomhus med våra barn, ofta på gården, men vi går också gärna till de parker och grönområden som finns i närheten, till exempel Folkparken.

På Nova finns fyra avdelningar med namn efter stjärnor och stjärnbilder, Sirius, Polaris och Orion, som har hand om de minsta barnen 1-3 år och Aquarius, där de lite större barnen går.

Eftersom förskolan Nova är ny har vi ägnat mycket tid till samtal, diskussioner och reflektioner i personalgruppen för att bli väl fungerande arbetslag med förskolans Läroplan och uppdrag i fokus. Vi har pratat oss samman kring förhållningssätt och värdegrundsarbete och har formulerat den här visionen för vårt arbete:

Vår vision

Nova förskola är en stimulerande och utmanande mötesplats för alla. Genom lek, utforskande och glädje vill vi skapa trygghet och utveckling och ett livslångt lärande.

Lek och språk

Visionen finns hela tiden bakom allt vi gör. Lek är barns sätt att lära sig saker och vi låter leken få stort utrymme i verksamheten. Just nu håller vi på med att bygga upp och utveckla förskolans lärmiljöer, för att leva upp till visionens formuleringar.

Barns språkutveckling är en av förskolans viktiga uppgifter, som vi arbetar med på många olika sätt. Nova är en mångkulturell förskola och vi har många barn med ett annat modersmål än svenska. Det finns också mycket språkkunskaper i personalgruppen på Nova. Vi har personal som, förutom svenska, pratar även andra språk; engelska, finska, serbokroatiska (bosniska), arabiska, franska, estniska, tyska och ryska m fl

Värdegrund
Vi arbetar för allas lika värde, att alla ska känna sig lyssnade på, bli sedda och känna sig respekterade. Våra ledord är empati – glädje – respekt.

Demokrati
Vi lyssnar på varje barn och låter dem ha inflytande och bli delaktiga i verksamheten.

Omsorg och socialt
samspel Vi möter varandra på ett positivt sätt och är tillgängliga för varandra. Vi skapar bra mötesplatser för alla; barn, pedagoger och föräldrar.

Livslångt lärande
Genom lek och planerade aktiviteter. Nyfikna barn vars tankar och idéer tas tillvara. Nyfikna pedagoger som utmanar barnens och varandras lärande både ute och inne.

Mer om Nova

Adress:

Bergslagsgatan 12
602 17 NORRKÖPING

Beskrivning:

Antal elever: 27

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Marie-Louise Swartling


Sjukanmälan sker till respektive avdelning

Sirius: 011- 15 25 72
Polaris: 011 - 15 25 72
Orion: 011 - 15 25 74
Aquarius: 011 - 15 25 83

Hitta till Nova