Nektarinen

Nektarinens förskola är en del av Marielunds förskolor som alla är gröna förskolor. Reggio Emilias filosofi och Vygotskijs pedagogik är viktiga element i vårt pedagogiska utvecklingsarbete.

Vår vision

Nektarinens förskola utformar barnens vardag så att barnen ges de bästa möjligheterna att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Flickor och pojkar uppmuntras till att leka tillsammans, skapa och utforska på alla områden. Leken är grunden för all lärning. Vi uppmuntrar till varierad lek. Vi observerar och dokumenterar barnens utveckling. Det är viktigt för oss att barnen utvecklar en en god självkänsla och självtillit.

Vi samtalar mycket med barnen kring deras tankar och förhållningssätt och uppmuntrar de till att stanna kvar i den aktivitet de har valt för att utöka deras koncentration och för att lära barnen att ta konsekvenserna av egna val. Vi jobbar också mycket med grundläggande färdigheter i matematik och språk. Föräldrarna är barnens viktigaste resurs så vi önskar ett stort medinflytande från föräldrarna.

Barnen på Nektarinen får sin mat från Fröbelgårdens kök.

Avdelningar

Vi har en kvalitetspool bestående av tre förskolelärare som tar över avdelningen en dag varje månad så att ordinarie personal kan få planeringstid/pedagogisk tid tillsammans.

På Nektarinen finns plats för 37 barn. Det är två avdelningar en med barn från 3-5 år och en med barn från 1-3 år.

Nektarinens dokument

Mer om Nektarinen

Adress:

Gjuterigatan 26
602 17 NORRKÖPING

011-15 24 00

Beskrivning: Grön förskola, Reggio Emilias filosofi, Vygotskijs pedagogik, språkutveckling, matematik, Qualiscertifierade

Antal elever: 38

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Susanna Aalto


Telefon till avdelningarna
Blomman: 011-15 24 00
Biet: 011-15 60 98

Hitta till Nektarinen