Musköten

Muskötens förskola är en mångkulturell förskola i stadsdelen Nordantill. Tillsammans med Kastanjegården, Mariagården, Tallgården och Tuppens förskola ingår Musköten i Nordantills förskolor. Muskötens förskola ligger centralt och har nära till stadens parker, Strömmen, alla museum och bibliotek. Här går cirka 40 barn, uppdelad i en avdelning för de yngre barnen och en avdelning för de äldre.

Läs mer om Musköten på vår blogg

Vår vision

”Tillsammans utvecklar vi trygghet, nyfikenhet, lust att lära och framtidstro”

Vi arbetar för att förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik plats för barnen. Här ska allas förmågor, kompetenser och språk tas tillvara och värdesättas. Förskolan ska vara en plats för delaktighet och ömsesidigt lärande för alla; barn, personal och föräldrar. Leken är en viktig byggsten för social delaktighet, samspel, lärande och förståelse för omvärlden. Vi ser att vi med barnen behöver ta ansvar för vår framtid och att vi tillsammans vill skapa hopp och framtidstro.

Vår verksamhet

Vi har ett tema – och projektinriktat arbetssätt där barn får förutsättningar att utvecklas och lära sig tillsammans med varandra. Vi arbetar för att skapa miljöer som bjuder in till lek och samspel, där möjligheter för undersökande och utforskande kan pågå över dagen. Barns utveckling och lärande synliggörs i den pedagogiska dokumentationen, som också till grund för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten.

Föräldrasamverkan

Som vårdnadshavare på vår förskola har du möjlighet till inflytande på många olika sätt. Vi ser barnet, föräldrar familjen och pedagogerna som lika viktiga delar i vår verksamhet. Vi försöker att skapa olika mötesplatser och tillfällen för att tillsammans med dig följa upp hur ditt barn trivs och vad ditt barn upplever på förskolan. Tillsammans är vi betydelsefulla!

Mer om Musköten

Adress:

Plankgatan 10
602 19 NORRKÖPING
Skicka E-post

Beskrivning: Hållbar utveckling, lek, kreativitet, lustfyllt lärande

Antal elever: 38

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Marie Adnerhill


Förskoleassistent:
Gittan Yngve
011-15 77 70

Avdelningar:
Hugin: 073-020 11 88
Munin: 072-581 27 91

Skicka e-post

Hitta till Musköten