Murklan

Välkommen till Murklans förskola, en del av Kungsängsenhetens förskolor i Rambodal. Våra förskolor är Bitbocken, Bitbockens paviljong, Enbäret, Björnbäret, Rönnbäret, Murklan och Solstenen. Enhetens förskolor har både åldersnära och åldersblandade förskolor. På Murklan arbetar vi i åldersnära barngrupper.

Vår förskola

Vi arbetar för att ge alla barn en trygg, kreativ och lärorik vardag. Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna.

Samtalet är i fokus hos oss. Alla tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfikna på varandra och det vi försöker förstå.

Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning. Verksamhetsåret 2017-2018 utforskar vi tema Framtidstro. Den röda tråden i verksamheten utvärderas kontinuerligt genom att pedagoger, chef, utvecklingspedagog och barn reflekterar tillsammans på olika träffar. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg vi använder oss av för att synliggöra det lärande vi befinner oss i.

Mer om Murklan

Adress:

Brånnestadsgatan 1
603 70 NORRKÖPING

Beskrivning: Temaarbete, språk, naturvetenskap, teknik och matematik

Antal elever: 50

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Susanne Andersson


Avdelningen Smultronet
0725-98 68 20

Avdelningen Blåbäret
0725-98 68 21

Avdelningen Hallonet
0725-98 68 22

Hitta till Murklan