Moagården

Moagården består av tre avdelningar, två yngrebarnsavdelningar och en äldrebarnsavdelning. Du hittar oss i Klingsberg som är nära till skogen och stadskärnan.

Vår vision

Vi arbetar utifrån visionen "En förskola i tiden". Vi ser förskolan som en naturlig plats för barnets lärande. För att nå vår vision arbetar vi aktivt med att utveckla förskolans olika lärmiljöer. Vi har en stor gård som ger möjlighet till varierad lek. Vi vill att barnen ska vara delaktiga i utformningen av förskolans verksamhet.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som synliggör barnets lärande och utveckling.

Maten på Moagården levereras från Växthusets förskola och är god, näringsriktig och vällagad.

Mer om Moagården

Adress:

Fältskärsgatan 11
603 54 NORRKÖPING

011-15 25 49

Skicka E-post

Beskrivning: Kunskap, lärande, delaktighet

Antal elever: 50

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Monica Englund


Administratör
Angelie Ullgren
011-15 24 20

Hitta till Moagården