Mellangården

Mellangårdens förskola ligger i Skärblacka med skogen som närmsta granne. Förskolan har en stor gård som inbjuder till utforskande lek och rörelse. Inom enheten ingår också Hasselgårdens förskola.

Förskolan har fyra avdelningar, två avdelningar för barn 1-3 år och två för barn 3-5 år. Förskolan erbjuder en spännande innemiljö med bland annat ateljé och vattenrum för inspiration och undersökande. På förskolan finns eget tillagningskök med kokerska som lagar maten från grunden. En utvecklingspedagog finns knuten till förskolan.

Vår vision

”En förskola där människor och kunskaper växer!”

Vår vision ska synas i verksamheten. Vi är varandras arbetsmiljö och vi arbetar medvetet och lösningsinriktat med fokus på människans möjligheter, respekten för andra samt övertygelsen om att det är i förskolan grunden i det livslånga lärandet startar.

Förskolorna arbetar med ett relationellt förhållningssätt vilket kort innebär att man erövrar kunskap och erfarenheter tillsammans. Man är inte - men man blir någon i relation till andra. Vem kan jag bli i mötet med dig?

Kvalitetsarbete

Förskolan arbetar efter nationella mål och riktlinjer. Som grund för ökad likvärdighet och ökad kunskap utgår förskolans kvalitetsarbete från förskolans läroplan samt från Norrköpings kommuns och utbildningsnämndens prioriterade utvecklingsområden. Dessa områden är Kunskap, Trygghet och Ledarskap.

Förskolorna i området arbetar i ett gemensamt spår med ett övergripande tema - ”Världen behöver en ny berättelse”. Genom projekt, barns delaktighet och inflytande kommer nya berättelser att skapas på våra förskolor.

Mellangårdens dokument

Mer om Mellangården

Adress:

Sågvägen 12
617 34 SKÄRBLACKA

011-15 24 19

Beskrivning:

Antal elever: 71

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Tina Vamborg

Hitta till Mellangården