Mariagården

Mariagården är en mångkulturell förskola i innerstaden Nordantill i Norrköping. Förskolan ligger centralt och har nära till parker, museer, teatrar och bibliotek. Goda kommunikationer ger möjlighet till utflykter.

Vår vision

På Mariagården arbetar vi med visionen ”barnen ska vara nyfikna, trygga i sig själva och känna livsglädje” detta når vi genom:

  • Leken, musiken, språket, motoriken och den skapande verksamheten
  • Att möta barnen på deras egen nivå och utifrån respektive barns förutsättningar
  • Att arbeta miljömedvetet, vara ute mycket, upptäcka och undersöka
  • Ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen

Prioriterade områden

Leken är barnets viktigaste arbetsredskap. I leken utvecklar barn kamratskap och empati, fantasi och initiativförmåga, språk och motorik samt lär sig att hantera konflikter.

Motoriken är ett viktigt inslag i förskolans verksamhet. Att under lekfulla former få öva grundrörelserna: rulla, åla, krypa, gå, hoppa och springa förbättrar barnets balans, styrka och kroppsuppfattning samtidigt som koncentrationsförmågan ökar.

Språket är nyckeln till sociala kontakter, till kunskaper, till samhället. Vi samtalar med barnen, leker med rim och ramsor, läser böcker och tar sagan och musiken till hjälp.

Mariagården får hemlagad mat.

Eftersom vi är en grönflagg förskola arbetar vi miljömedvetet med barnen och är rädda om och hålla rent i vår miljö samt delta i Myggnätet vid femårsåldern och bli Miljöspanare

Planeringsdag

Mariagården har kompetensutvecklingsdag den 29 februari och den 11 april 2016.

Mariagårdens dokument

Mer om Mariagården

Adress:

Vattengatan 7
602 20 NORRKÖPING

011-15 77 37

Skicka E-post

Beskrivning: Grön förskola, miljöspanare, utflykter, parker, lek, motorik, språk

Antal elever: 57

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Marie Adnerhill

011-15 78 10

Förskoleassistent
Gittan Yngve
011-15 77 70

Telefon till köket:
011-15 12 88

Hitta till Mariagården