Mariagården

Mariagårdens förskola är en mångkulturell förskola som ligger i stadsdelen Nordantill. Tillsammans med Kastanjegården, Musköten, Tallgården och Tuppens förskola, ingår Mariagården i Nordantills förskolor. Mariagården ligger centralt och nära till stadens parker, Strömmen, alla museum och bibliotek. Här går cirka 55 barn, uppdelad i en avdelning för de yngre barnen och två avdelningar för de äldre.

Vår vision

”Tillsammans utvecklar vi trygghet, nyfikenhet, lust att lära och framtidstro”

Vi arbetar för att förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik plats för barnen. Här ska allas förmågor, kompetenser och språk tas tillvara och värdesättas. Förskolans ska vara en plats för delaktighet och ömsesidigt lärande för alla; barn, personal och föräldrar. Leken är en viktig byggsten för social delaktighet, samspel, lärande och förståelse för omvärlden. Vi ser att vi med barnen behöver ta ansvar för vår framtid och att vi tillsammans vill skapa hopp och framtidstro.

Vår verksamhet

Vi har ett tema – och projektinriktat arbetssätt där barn får förutsättningar att utvecklas och lära sig tillsammans med varandra. Vi arbetar för att skapa miljöer som bjuder in till lek och samspel, där möjligheter för undersökande och utforskande kan pågå över dagen. Barns utveckling och lärande synliggörs i den pedagogiska dokumentationen, som också ligger till grund för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten.

Föräldrasamverkan

Som vårdnadshavare på vår förskola har du möjlighet till inflytande på många olika sätt. Vi ser barnet, föräldrar familjen och pedagogerna som lika viktiga delar i vår verksamhet. Vi försöker att skapa olika mötesplatser och tillfällen för att tillsammans med dig följa upp hur ditt barn trivs och vad ditt barn upplever på förskolan. Tillsammans är vi betydelsefulla!

Mer om Mariagården

Adress:

Vattengatan 7
602 20 NORRKÖPING
Skicka E-post

Beskrivning: Hållbar utveckling, miljöspanare, lek, kreativitet, lustfyllt lärande

Antal elever: 53

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Marie Adnerhill

Avdelningar

Eken
072-254 07 76

Linden
072-254 07 77

Björken
072-254 07 78

Förskoleassistent
Gittan Yngve
011-15 77 70

Telefon till köket:
011-15 12 88

Hitta till Mariagården