Månstenen

Månstenens förskola ligger i Vilbergen, förskolan öppnade i nyrenoverade lokaler under våren 2014. Förskolan Månstenen bildar tillsammans med Hyllan och Örtagårdens förskolor en enhet. Vi har ett nära samarbete mellan förskolorna och en gemensam organisation för styrning och ledning. Förskolan ligger i ett skogsparti som inbjuder till lek och rörelse. Förskolan har två avdelningar med yngre och äldre barn. De barn som sover, sover ute i vagn. Maten som serveras tillagas på Vilbergsskolan.

Vår vision

En välkomnande förskola.

Med lust- och lekfullt lärande och barnet i centrum.

Vår värdegrund

Vi vill skapa en positiv anda för alla som vistas på Månstenen. Vi vill lägga stor vikt vid allas lika värde och allas egenvärde.

Detta gör vi genom att:

  • Arbeta på vår Vi-känsla i huset. Vi är ett arbetslag på sju personer som ska erbjuda alla våra barn så professionell (varierad men ändå trygg) miljö som möjligt.
  • Reflektera över och diskutera inne-utemiljö samt förhållningssätt kontinuerligt.
  • Ge ett trevligt bemötande. Alla ska känna sig välkomna: barn, föräldrar, personal, städerska, besökare. I störst möjliga mån ska alla bemötas med namn.

Vi anser att tryggheten är en förutsättning till ett lust- och lekfullt lärande.
Vi vill skapa en trygg atmosfär för våra barn där de kan få utvecklas och lära efter egen motivation, nyfikenhet och förmåga.

Detta skapar vi genom att:

  • Vara lyhörda inför föräldrarnas tankar och önskemål. Vi tänker att är föräldrarna trygga och nöjda så blir barnen det också.
  • Ge alternativ istället för förbud (få regler och begränsade nej).
  • Se och bekräfta barnet (alla känslor är tillåtna men alla handlingar är inte ok).
  • Erbjuda miljöer och aktiviteter som främjar samspel och kommunikation.
  • Varva aktivitet och lugn för att skapa balans och harmoni.

Genom att ha barnen i centrum i tanken, i mötet i reflektionen och i vardagen hoppas vi att de ska känna att vi är där för dem och ingen annan.

Vi vill att:

Månstenens förskola är Barnens förskola.
Föräldrarvisningar sker vanligast första måndagen i månaden kl 10.

Föräldrasamverkan

Vi har olika forum för delaktighet och inflytande t ex föräldramöten, drop-in med mera. Vi erbjuder utvecklingssamtal och värnar om traditioner. Under läsåret 16/17 kommer Månstenen starta blogg.

Kompetensutveckling

Norrköpings förskolor har stängt fyra dagar per år för kompetensutveckling.

Mer om Månstenen

Adress:

Vilbergsgatan 108
603 57 NORRKÖPING

011-15 60 45

Skicka E-post

Beskrivning: Skapande, rörelse och naturen. Med barnet, leken och språket i centrum.

Antal elever: 34

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Mirjam Carlström

Hitta till Månstenen