Målgränd

Målgränd tillhör Högalundsenheten och är belägen i Ektorp. Den ligger vägg i vägg med Målgränds skola som tillhör Ektorpsringen. Förskolan består av två avdelningar där barnen är indelade i 1-3 respektive 3-5-årsgrupper.

Vår vision

Alla barn och vuxna ska känna glädje och lust att komma till Högalundsenhetens förskolor. Tillsammans ska vi skapa en inspirerande och utmanande verksamhet med barnet i centrum.

Vår verksamhet

Målgränd är en mångkulturell förskola och för att stimulera barnens språkliga utveckling arbetar vi mycket med rim, ramsor, bilder och tecken som stöd.

Inom enheten finns en teckenspråkshandledare anställd. Hon erbjuder även allmänheten kurser i tecken som stöd eller teckenspråk. På enheten finns även en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Förskolans läroplan ligger till grund för vår verksamhet och vi arbetar projektinriktat utifrån barnens intresse.

Genvägar

Ansökan om barnomsorg

På Min sida kan du ansöka om förskoleplats, ange ändrad inkomst, ändra närvarotid med mera.

Matsedel

Mer om Målgränd

Adress:

Målgränd 2
602 37 NORRKÖPING

072-597 41 82

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 36

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Helen Rosén


Avdelningar:
Månen 1-3
Solen 3-5 år

Administratör:
Jaana Broman
011-15 16 95

Hitta till Målgränds förskola