Kvarntorpet

Kvarntorpets förskola ligger i övre Åby, ca en mil norr om Norrköping. Förskolan har nära till skog och vatten som vi utnyttjar i vår verksamhet. Avdelningarna är organiserade i åldershomogena grupper. De små för sig, mellanbarnen för sig och de äldsta för sig. Tillsammans har vi cirka 80 barn och är 14 engagerade pedagoger. Vår småbarnsavdelning är flyttad till Klingsta förskola under renoveringen av det mindre huset på gården.

Vår miljö

Vi har bra miljöer för lärande och lek både inomhus och utomhus där tyngdvikten ligger på skapande och utforskande material. Miljöerna är anpassade för de olika åldersgrupperna och vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi arbetar aktivt för att barn och föräldrar ska vara delaktiga. Läroplanens områden som bland annat rörelse, drama, matematik, naturvetenskap/teknik, språk, sång och musik är naturliga inslag i vår vardag.

Lärande utomhus

Vi arbetar mycket med att flytta ut lärandet i "uterummet". Vi är i skog och mark så mycket som möjligt. Då har vi med våra skogsryggsäckar som innehåller luppar, uppgifter och en massa annat skoj. Våra projektarbeten finns med hela tiden.

Mer om Kvarntorpet

Adress:

Konsumvägen 3
616 33 ÅBY

011-15 66 31

Skicka E-post

Beskrivning: Utomhuspedagogik, grön förskola, naturvetenskap, teknik, matematik

Antal elever: 53

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Jenny Ohlander

Hitta till Kvarntorpet