Kuddby

Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

Vikbolandets förskolor

Vi på Vikbolandets förskolor har en gemensam vision med gemensamt arbetssätt, övergripande mål, fokus och inriktning som gör att vi tillsammans kan föra utvecklingen framåt. I nätverk, pedagogiska samtal, diskussionsgrupper, har vi möjlighet att reflektera tillsammans och ta vara på varandras kompetenser. Vi arbetar med olika verktyg för att dokumentera barns lärande och utveckling med syftet att göra det synligt och förståeligt för barnen. Barnen är delaktiga. Våra förskolor har en trygg arbetsmiljö för både barn och vuxna.

Kuddby förskolas dokument

Mer om Kuddby

Adress:

Kuddby Åkerliden 1
610 33 VIKBOLANDET

011-15 31 03

Skicka E-post

Beskrivning: Lek och lärande, språk, matematik, naturvetenskap, teknik, föräldrars delaktighet och inflytande och samverkan med förskoleklass

Antal elever: 72

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Louise Reuterstrand

Hitta till Kuddby förskola