Körsbäret

Körsbärets förskola ligger i Smedby. Tillsammans med Äpplets förskola bildar vi Smedby förskolor med en gemensam chef.

Vår vision

Verksamheten utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö-98, där omsorg och lärande bildar en helhet, med leken som grund och barnet i centrum. Vi arbetar med att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet hos alla barn.

Körsbärets förskola arbetar Reggio Emilia inspirerat, vilket innebär att vi ser barnen som kompetenta individer och oss pedagoger som medupptäckare. Våra miljöer är inbjudande och har tillgängligt material för barnen att mötas kring. Miljöerna är även föränderliga och utgår från barnens intressen.

Vår vision är att stärka barnens självkänsla (jag är), självtillit (jag duger), lust (jag vill)och självförtroende (jag kan), detta leder fram till ett fungerande vi. Vi utgår från ett tema som är gemensamt för hela enheten och som löper över tre år. Hösten 2017 till våren 2020 arbetar vi med temat I bokens värld.

Körsbärets förskola har en utvecklingspedagog och tillsammans med henne får barnen uppleva olika uttryckssätt samt prova på olika material.

På Körbärets förskola använder vi tecken som stöd i vår verksamhet för att förstärka språket och språkutvecklingen hos barnen.

Körsbärets förskola är en Campusförskola. Genom att ta emot blivande förskollärare får vi en inblick i Lärarprogrammet på Campus. På så sätt får vi möjlighet att reflektera över vår egen yrkesroll och även sätta ord på den verksamhet vi bedriver.

Körsbärets dokument

Mer om Körsbäret

Adress:

Bigatan 103
603 61 NORRKÖPING

072-7248935

Skicka E-post

Beskrivning: Utvecklingspedagog, Tema, Reggio Emilia-inspiration, tecken som stöd.

Antal elever: 76

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Pia Hållsten


Expedition
Heléne Grahn
072-72 48 935

Avdelningar
Spegeln: 072-254 80 57
Paletten: 072-254 80 58
Tråden: 072-254 80 59
Virveln: 072-254 80 60

Hitta till Körsbäret