Kopparkypen

Kopparkypen ligger i bottenvåningen på ett av husen inne på gården av S:t Persgatan 35, vilken vi också nyttjar för vår utelek. Vi har nära till flera grönområden som vi går till när vi vill göra andra saker än vad vi kan på vår gård. De stora barnen åker till skogen cirka en gång per vecka. Våra lokaler är inte så stora, därför har vi också ganska små grupper.

Vår vision

Genom trygghet, glädje och ett demokratisk förhållningssätt vill vi skapa en mötesplats för det lustfyllda lärandet.

Vi vill att

  • barnen skall lära sig genom leken
  • varje barn skall få utvecklas efter sin förmåga
  • varje barn skall få komma till sin rätt, bli sedd och lyssnad på
  • barnen känner sig rättvist behandlade
  • barnen skall känna att de har möjlighet att påverka sin dag.
  • barn och föräldrar skall känna sig trygga på förskolan.

Språk och lek i kombination

Kopparkypen är en mångkulturell förskola, och har många barn med annat modersmål än svenska. Vi har därför en förskollärare som är arabisktalande, samt en romsk modersmålslärare. Vi vet att det är viktigt att barnen får stöd i sitt modersmål för att kunna utveckla en bra svenska. Vi arbetar därför mycket med att utveckla våra barns språk, oavsett vilket. Vi anser också att barnen skall få lära sig genom leken, så vi låter den få mycket tid. Då får barnen också möjlighet att påverka vad man vill göra under sin dag här på förskolan.

Tre avdelningar

Vi har tre avdelningar med cirka 13-14 barn på varje. En avdelning har de minsta barnen i åldern 1-2 år, en avdelning har "mittemellan" barnen, och en avdelning har de äldsta.

Mer om Kopparkypen

Adress:

S:t Persgatan 35
602 33 NORRKÖPING

011-15 77 63

Skicka E-post

Beskrivning: Mångkulturell, arabisk- och romanitalande personal, lek

Antal elever: 39

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Elinor Lindsten

Hitta till Kopparkypen