Kättinge

Vi vill välkomna dig till en förskola med framtidstro! Här får alla vara delaktiga och känna tillit till varandra och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

På Kättinge förskola arbetar vi för att skapa en reflekterande kultur med öppenhet och nyfikenhet. Det är lusten att lära som är drivkraften i arbetet tillsammans med barnen.

Kreativitet och lärande går hand i hand och barnen möter nyfikna och medupptäckande pedagoger.

Kättinge förskola är förlagd några mil utanför Norrköping i Kättinge samhälle. Kättinge ligger i ett naturskönt område nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

Mer om Kättinge

Adress:

Kättinge skola
610 28 VIKBOLANDET

011-15 63 59

Beskrivning: Lekande, levande och lärande förskola. Möten för lärande.

Antal elever: 49

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Maria Furenhed

Hitta till Kättinge förskola