Kastanjegården

Kastanjegårdens förskola är en mångkulturell förskola som ligger i stadsdelen Nordantill. Tillsammans med Mariagården, Musköten, Tallgården och Tuppens förskola, ingår Kastanjegården i Nordantills förskolor. Kastanjegården ligger centralt och har nära till stadens parker, Strömmen, alla museum och bibliotek. Här går cirka 100 barn, uppdelade på fem avdelningar.

Vår vision

”Tillsammans utvecklar vi trygghet, nyfikenhet, lust att lära och framtidstro”

Vi arbetar för att förskolan ska vara en trygg, rolig och lärorik plats för barnen. Här ska allas förmågor, kompetenser och språk tas tillvara och värdesättas. Förskolans ska vara en plats för delaktighet och ömsesidigt lärande för alla; barn, personal och föräldrar. Leken är en viktig byggsten för social delaktighet, samspel, lärande och förståelse för omvärlden. Vi ser att vi med barnen behöver ta ansvar för vår framtid och att vi tillsammans vill skapa hopp och framtidstro.

Vår verksamhet

Vi har ett tema – och projektinriktat arbetssätt där barn får förutsättningar att utvecklas och lära sig tillsammans med varandra. Vi arbetar för att skapa miljöer som bjuder in till lek och samspel, där möjligheter för undersökande och utforskande kan pågå över dagen. Barns utveckling och lärande synliggörs i den pedagogiska dokumentationen, som också ligger till grund för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten.

Vårt miljöarbete

Vi är en certifierad Grön flagg förskola. Det innebär att miljöarbetet och arbetet för en hållbar utveckling till stor del ligger till grund för den pedagogiska verksamheten. Vi arbetar aktivt såväl i miljön som om miljön och för miljön. Vi deltar även i Myggnätet vid femårsåldern och blir miljöspanare.

Föräldrasamverkan

Som vårdnadshavare på vår förskola har du möjlighet till inflytande på många olika sätt. Vi ser barnet, föräldrar familjen och pedagogerna som lika viktiga delar i vår verksamhet. Vi försöker att skapa olika mötesplatser och tillfällen för att tillsammans med dig följa upp hur ditt barn trivs och vad ditt barn upplever på förskolan. Tillsammans är vi betydelsefulla!

Renovering av Kastanjegården

Just nu renoveras vår kulturminnesskyddade förskola som fyllde 100 år 2017. Även gården kommer att få en rejäl upprustning med en miljö som lockar till lek, lärande, undersökande och utforskande.

Ombyggnaden beräknas pågå mellan april 2019 till april 2020 och under denna tid kommer verksamheten att vara i det som tidigare var Marielundsgymnasiet på Stockholmsvägen 35. Vi ser det som positivt då det kommer att innebära att alla avdelningar och administration får plats i samma hus. Dessutom är de utrustade för en förskolas behov såväl när det gäller innemiljö som utemiljö. Verksamheten fortsätter med sitt Grön flagg arbete och sitt arbete mot en hållbar framtid tillsammans med barnen på samma sätt som tidigare.

Kastanjegårdens dokument

Mer om Kastanjegården

Adress:

Sandgatan 17
602 47 NORRKÖPING
Skicka E-post

Beskrivning: Grön flagg-förskola, miljöspanare, lek, kreativitet, lustfyllt lärande, eget kök

Antal elever: 89

Avdelningar: 5

Årskurser: Förskolor

Rektor
Marie Adnerhill


Telefonnummer:
Nalle Puh: 072-581 27 96
Vaggan: 072-581 27 95
Bamse: 072-581 27 94
Karusellen: 072-581 27 93
Snurran: 072-581 27 92

011-15 78 10

Förskoleassistent
Gittan Yngve
011-15 77 70

Telefon till köket
011-15 12 88

Hitta till Kastanjegården