Kaffebacken

Kaffebacken tillhör Högalundsenheten och är belägen i stadsdelen Ektorp. Förskolan består av två avdelningar med barn i åldern 1-3 och 3-5 årsgrupper.

Vår vision

Alla barn och vuxna ska känna glädje och lust att komma till Högalundsenhetens förskolor. Tillsammans ska vi skapa en inspirerande och utmanade verksamhet med barnet i centrum.

Vår verksamhet

På Kaffebacken finns en god kompetens kring tal, språk och kommunikation.

Inom enheten finns en teckenspråkshandledare anställd som utbildar vår egen personal i tecken som stöd och även erbjuder allmänheten kurser i det eller teckenspråk. På enheten finns även en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Förskolans läroplan ligger till grund för vår verksamhet och vi arbetar projektinriktat utifrån barnens intresse.

Under de närmsta ett och ett halvt åren kommer även all personal att gå en utbildning i språk och lärande.

Genvägar

Ansökan om barnomsorg

På Min sida kan du ansöka om förskoleplats, ange ändrad inkomst, ändra närvarotid med mera.

Matsedel

Mer om Kaffebacken

Adress:

Ektorpsgatan 11
603 74 NORRKÖPING

072-597 41 86

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 30

Avdelningar: 3

Årskurser: Förskolor

Rektor
Helen Rosén


Avdelningar:
Lingonet 1-4 år
Blåbäret 1-4 år

Teckenspråkshandledare
Pia Landblom, 073-020 27 76

Administratör
Jaana Broman
011-15 16 95

Hitta till Kaffebacken