Jursla

Jursla förskola har fyra hemvister där vi arbetar i två stora arbetslag. Barnen är i åldrarna 1-5 år och vi tar emot 80 barn på förskolan. Förskolan är belägen i Jursla mellan Norrköping och Åby.

Jurslas förskola ingår i Kvillinge förskolor och skolor, som består av en familjecentral, sju förskolor och fyra grundskolor. Tillsammans bildar de en helhet såväl pedagogiskt som organisatoriskt i ett 0 – 16-årsperspektiv.

Kvillinge förskolor och skolor står för nytänkande. Vi arbetar tillsammans med barn/elever, föräldrar och personal med allt från praktiska frågor till gemensamma pedagogiska frågor. Vi har professionell och kompetent personal som bidrar till att våra barn och elever utvecklas och når framgång. Kvillinge förskolor arbetar med gemensamma utvecklingsfrågor. Vi har fokus på språk, matematik, NO/teknik, barns delaktighet och inflytande. Vi har en gemensam ledningsgrupp och ett trygghetsteam (som arbetar med en årlig plan genom förebyggande åtgärder).

Vi har en stor gård med närhet till bäck och skog, den inspirerar och utvecklar barnens lek. Gården ger möjlighet till miljöer där barnen kan utforska och undersöka med hjälp av sina sinnen.

Leken är viktig

Enligt läroplanen arbetar vi med att stimulera barns intresse, delaktighet, inflytande, matematik, NO/teknik, barnens förmågor samt natur och miljö. Vi betonar leken som barnets viktigaste väg till lärande. Vi lämnar mycket utrymme till den den fria leken bland annat för att uppmuntra barnens fantasi och ge dem möjlighet att skapa en positiv barnkultur. I leken får barn erfarenhet av både samförstånd och konflikter och lär sig därmed olika strategier för samarbete och konfliktlösning.

Campusförskola

Vi tar emot studenter, för att utvecklas och hålla oss informerade om de senaste inom utbildning och utveckling. Det innebär också att vi får möjligheter att reflektera över vår egen yrkesroll och dessutom sätta ord på den verksamhet vi bedriver.

Mer om Jursla

Adress:

Jursla Trädgårdsväg 1
616 34 ÅBY

011-15 63 28

Skicka E-post

Beskrivning: Matematik, NO/teknik, natur, miljö, barns intresse, delaktighet och inflytande

Antal elever: 92

Avdelningar: 6

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Maria Wegner

Hitta till Jursla förskola