Junibacken

Junibackens förskola ligger i natursköna Krokek och hör till Kolmårdens förskolor. Förskolan består av två avdelningar. På Spindeln går de yngsta barnen och på Delfinen går våra äldre barn. Junibacken är en liten förskola med plats för ca 30 barn.

Vår verksamhet

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik. Vi erbjuder en trygg och välkomnande miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi utgår från och tar tillvara på barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och lekfulla lärande. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka. Barnens intressen ska få forma den pedagogiska miljön och innehållet i verksamheten.

Vi använder oss av olika uttryckssätt så som lek, rörelse, skapande, fantasi, musik, sånger, ramsor, dans, sagor, berättande, teknik med mera. Vi arbetar för att stärka barnens intresse och nyfikenhet inför att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Hos oss lär barnen enskilt, i grupp och tillsammans med vuxna.

Den pedagogiska miljön

Vår förskola har nära till skogen, härliga grönområden, lekparker och en bäck. Vi har en gård som ger möjlighet till lek och aktivitet under alla årstider. Vi arbetar aktivt med att skapa spännande, roliga och utmanande pedagogiska miljöer både inom- och utomhus.

Samverkan med föräldrar

Som förälder är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Vi vill ha ett förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola. Alla föräldrar ska känna att de kan framföra sina åsikter och få möjlighet att diskutera tankar kring verksamheten. De dagliga samtalen är viktiga för oss. Du är också välkommen till föräldramöten, inflytanderåd med förskolechefen, olika familjesammankomster, utvecklingssamtal med mera.

Sammanslagning med andra förskolor

Verksamheten i Junibackens nuvarande lokaler kommer att upphöra sommaren 2019. Då kommer förskolan ingå i en sammanslagning med andra förskolor i Krokek.

Mer om Junibacken

Adress:

Ymervägen 45
618 31 KOLMÅRDEN

011-39 72 40

Skicka E-post

Beskrivning: Skog, vatten, S.M.A.R.T-mat, teknik, matematik, rörelse, språk, utomhuspedagogik

Antal elever: 30

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Rektor
Cecilia Borrvall

Hitta till Junibacken