Igelkotten

Igelkotten tillhör Högalundsenheten och är belägen i stadsdelen Ektorp. Förskolan har fyra avdelningar där barnen är indelade i 1-3 och 4-5-årsgrupper.

Vår vision

Alla barn och vuxna ska känna glädje och lust att komma till Högalundsenhetens förskolor. Tillsammans ska vi skapa en inspirerande och utmanande verksamhet med barnet i centrum.

Vår verksamhet

På Igelkotten har vi en god kompetens kring tal, språk och kommunikation. Vi har en teckenspråkshandledare anställd som utbildar vår egen personal i tecken som stöd. Hon erbjuder även allmänheten kurser i tecken som stöd eller teckenspråk.

På enheten finns även en specialpedagog som handleder pedagogerna i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.

Förskolans läroplan ligger till grund för vår verksamhet och vi arbetar projektinriktat utifrån barnens intresse.

Under de närmsta ett och ett halvt åren kommer även all personal att gå en utbildning i språk och lärande.

Genvägar

Ansökan om barnomsorg
På Min sida kan du ansöka om förskoleplats, ange ändrad inkomst, ändra närvarotid med mera.

Matsedel

Mer om Igelkotten

Adress:

Stafettgatan 12
603 74 NORRKÖPING

011-15 27 74

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 74

Avdelningar: 7

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Helen Rosén


Avdelningar:
Blå 1-3 år
Grön 4-5 år
Röd 1-3 år
Gul 1-3 år

Skicka e-post till avdelningar

Igelkotten blå
Igelkotten gul
Igelkotten röd
Igelkotten grön

Teckenspråkshandledare
Pia Landblom, 073-020 27 76

Administratör
Jaana Broman
011-15 16 95

Hitta till Igelkotten