Hyacinten

Förskolan Hyacinten ingår i enheten Haga förskolor som arbetar utifrån en gemensam värdeplattform.

Vi vill välkomna dig

till en förskola med framtidstro där alla får vara delaktiga och känna tillit till varandra, och tillsammans hitta glädjen i vårt utforskande arbetssätt.

Vår värdeplattformPDF (pdf, 208.5 kB)

Hyacinten är en förskola där föräldrar kan lämna sina barn och veta att deras behov blir tillgodosedda. På Hyacinten får barnen möta pedagoger som hela tiden strävar efter att skapa en utmanande och lärorik miljö. På vår förskola har vi en avspänd atmosfär där vi alltid har nära till skratt.

Personal

Vår erfarna personal har hög kompetens och består av 6 förskollärare och 1 barnskötare. Av dessa är fem utbildade i teckenkommunikation. Hyacintens personal har förmåga och kunskap att möta barn med speciella behov.

Våra fantastiska barn

På Hyacinten väljer vi alltid att fokusera på barnens goda sidor och kompetenser. Här ska alla barn känna sig sedda och tycka att de är bra och omtyckta. Barnens tankar och åsikter värderas alltid högt, vi vet att våra barn känner sig delaktiga i utformningen av verksamheten.

Utevistelse

Vi tycker om att vara ute tillsammans med barnen och går ofta på utflykt i närområdet.

Sång och musik

Här finns en stor sång- och musikglädje med pedagoger som spelar och sjunger mycket tillsammans med barnen.

Arbetssätt

Vårt arbetssätt är inspirerat av tankarna inom Reggio Emilia som fokuserar på det resursstarka och kompetenta barnet. Vi arbetar i projekt där vi tillsammans utforskar vår omvärld utifrån olika fokus som barnen visar intresse för. Hos oss är hundraspråkligheten, barns olika uttrycksformer, viktiga, varför vi jobbar med uttryck som skapande, drama, rörelse, sång, musik, dans och tecken som stöd

Just nu arbetar vi med projektet ”Den Magiska Tiden"

Hyacintens dokument

Mer om Hyacinten

Adress:

Smedstuguplan 5
602 13 NORRKÖPING

011-15 39 28

Skicka E-post

Beskrivning: Specialkompetens, sång, rörelse, teckenkommunikation

Antal elever: 37

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Lejla Sultanic


Administration
Anita Larsson
011 - 15 28 55

Hitta till Hyacinten