Humpegård

Humpegårds förskola ingår i Kvillinge förskolor och skolor, som består av en familjecentral, sju förskolor och fyra grundskolor. Tillsammans bildar de en helhet såväl pedagogiskt som organisatoriskt i ett 0-16-årsperspektiv. Humpegårds förskola öppnade under hösten 2012.

Kvillinge förskolor och skolor står för nytänkande. Vi arbetar tillsammans med barn/elever, föräldrar och personal med allt från praktiska frågor till gemensamma pedagogiska frågor. Vi har professionell och kompetent personal som bidrar till att våra barn och elever utvecklas och når framgång. Kvillinge förskolor arbetar med gemensamma utvecklingsfrågor. Vi har en gemensam ledningsgrupp och ett trygghetsteam som arbetar med utveckla vårt arbete mot kränkningar. Att alla oavsett utgångsläge och förutsättningar ska ges likvärdiga möjligheter är centralt i vårt arbete.

Vårt uppdrag - steg för steg i ett livslångt lärande

Humpegårds förskola består av två våningar med två arbetslag och en kokerska. Inför höstterminen 2015 har vi fullt ut organiserat vår verksamhet åldersnära. På nedre plan är de yngsta barnen i två grupper och på övre plan de äldre barnen i två grupper.

Humpegårds förskola öppnade höstterminen 2012 i nya fina och stora lokaler. På Humpegård äter vi i en matsal i två sittningar och vår mat tillagas i huset. Vår gård ger möjlighet till motorisk lek med både klättring, balansering och rörelse på stor plan gräsyta men också tillfällen till vattenlek och mycket mera. Vår granne är en stor fotbollsplan som vi utnyttjar till vår utevistelse, exempelvis åker vi skidor där på vintern. I närheten finns också en bäck och naturtomter som vi gör utflykter till. Detta inspirerar och utvecklar barnens lek och lärande. Vi försöker vara ute mycket i vår verksamhet.

Förskolans läroplan ligger till grund för hela vår verksamhet, vi har valt att omvandla den till ett projektinriktat arbetssätt där barnens nyfikenhet, upptäckar och utforskandelust ska stå i centrum.

Alla pedagoger i Kvillinge dokumenterar sin verksamhet i samma projektmall där vi kan se, följa och utvärdera varje barns och verksamhetens utveckling.

Humpegårds förskola är öppen 06.15-17.30 (18.00) med frukostbuffé 07.30, lunch 11.15 och 12.00 samt mellanmål 14.30.

Campusförskola

Vi tar emot studenter, för att utvecklas och hålla oss informerade om det senaste inom utbildning och utveckling. Det innebär också att vi får möjligheter att reflektera över vår egen yrkesroll och dessutom sätta ord på den verksamhet vi bedriver.

Mer om Humpegård

Adress:

Kvistrumsvägen 2
616 30 ÅBY

011-15 64 01

Skicka E-post

Beskrivning: Språk, matematik, NO/teknik, barns delaktighet och inflytande

Antal elever: 68

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Maria Johansson

Hitta till Humpegård