Humpegård

Vår förskola ligger i centrala Åby. Vi har fyra avdelningar fördelade i åldersnära grupper. Med de minsta för sig, mellanbarn för sig och de största för sig. Tillsammans har vi cirka 72 barn och är 14 engagerade pedagoger och en kokerska.

Vi är 1 av 8 kommunala förskolor som går under samlingsnamnet Kvillinge förskolor som är belägna i områdena Åby, Jursla och Simonstorp. Förskolorna leds av tre förskolechefer som tillsammans med utvecklingspedagoger leder organisation och utveckling.

Följ oss

Vår verksamhet

Vår barnsyn, det kompetenta barnet

Vi ser att barn är nyfikna med en inneboende vilja att utforska och en önskan att uppleva. Barnet har rätt till sina egna tankar, funderingar, åsikter, till sina intressen och till sina utryck. Hos oss är det självklart att barnen ska vara delaktiga och ha ett reellt inflytande.

Kunskapssyn

Kunskap är något vi alla har rätt till att vara delaktiga i. Barn lär sig genom att få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra slutsatser själva och tillsammans med andra.

Vi organiserar utbildningen så att den upplevs meningsfull, den hakar i det redan kända och vi erbjuder utmanande aktiviteter och undervisning. Kunskap uppstår i möten, dialog och relation med andra.

Miljö och material

Miljöerna är utforskningsbara och materialet utmanar barnen i deras tankar och få dem att bli mer nyfikna. Vi erbjuder mycket material som inte är tänkt för barn men som däremot får barn att tänka.

Vårt projektinriktade arbetssätt

Ett projektinriktat arbetssätt handlar om pedagoger som förhåller sig öppna till barnens utforskande, är genuint nyfikna på de olika fenomen som barnen undersöker och de frågor som väcks under arbetets gång.

Vi lyssnar på barnens frågor och hur de skapar teorier om hur världen fungerar, för att kunna utmana dem som individer och grupp.

Samarbete med Linköpings universitet

Vi har förmånen att samarbeta med Linköpings universitet genom att bland annat handleda förskollärarstudenter och delta i forskningsprojekt.


Mer om Humpegård

Adress:

Kvistrumsvägen 2
616 30 ÅBY

011-15 64 01

Skicka E-post

Beskrivning: Kvillinge förskolor, projektinriktat arbetssätt, barns delaktighet, kunskap, eget kök

Antal elever: 73

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Marie Petersson

Hitta till Humpegård