Hatten

Förskolan har totalt 60 inskrivna barn fördelade på fyra hemvister. På Stjärnan och Lilla-Björn går barnen mellan 1-3 år och På Orion och Polaris går barnen mellan 3-5 år.

Här finns entusiastiska pedagoger, närhet till Norrköpings kulturutbud, närhet till att gå på upptäcktsfärd till stadens alla parker, möjlighet att ta kollektivtrafiken till en utflykt och en stor gård med bland annat en sinnesträdgård.

Genom våra prioriterade mål så har vi påbörjat en kompetenshöjande resa tillsammans som satsningar på språket, genom att vi just nu går SOL utbildning (språk och lärande). Flera satsningar görs också i arbetet med pedagogisk dokumentation och projektinriktat arbetssätt. Vi arbetar aktivt med Norrköpings kommuns verksamhetsidé.

Senaste åren har vi arbetat med att reflektera över pedagogiska lärmiljöer och utforskande material för att inspirera till nyfikenhet och lust att utforska och lära. Vi arbetar med pedagogiskt förhållningssätt i fokus, som bygger på tron på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen.

Hattens förskola har eget kök med en kock som tillagar all mat från grunden med ett miljötänk med ekologiska och hälsosamma produkter för en hållbar framtid.

Vi är en mångkulturell verksamhet och arbetar medvetet med jämställdhetsfrågor och likabehandlingsarbete.

Vi har en kvalitetstjänst/utvecklingsledare som handleder alla medarbetare för att öka kvaliteten i våra verksamheter med fokus på det pedagogiska uppdraget.

Vårt mål är att skapa en likvärdig förskola för alla våra barn!

Hattens dokument

Mer om Hatten

Adress:

Knäppingsborgsgatan 20
602 26 NORRKÖPING

072-574 71 31

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 58

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Jessica Rask

Hitta till Hatten