Galaxen

Galaxen ligger i Vilbergen och bildar enhet med Berlockens förskola. Förskolan har en stor härlig och utmanande utemiljö. På Galaxen arbetar vi aktivt med att skapa en VI-känsla hos både barn och personal.

Vi på Galaxen

Vi på Galaxen består av engagerade pedagoger med barnets bästa i ständigt fokus där vi upptäcker och lär tillsammans med barnen. Förskolan har nära till skog och natur och en stor gård som är under utveckling. Vi har fem avdelningar som tar emot barn i åldrarna 1-5 år. Hösten 2019 har vi följande fördelning:

 • 1-3 år: Avdelning Solen och Månen
 • 3-4 år: Avdelning Planeten och Kosmos
 • 4-5 år: Avdelning Kosmos

Vår vision

Vi har fokus på ett lustfyllt lärande där vi utforskar och upptäcker värden tillsammans I NUET. I NUET står för våra ledord Inflytande, Nyfikenhet, Utforskande, Empati och Trygghet. Dessa ledord genomsyrar utbildningen på förskolan.

Vår verksamhet

Vi arbetar aktivt utifrån ett professionellt förhållningssätt för att vara goda förebilder för barnen. Vi är en värdegrundad förskola vilket innebär att vi arbetar för att barnen ska känna trygghet och tillit till varandra, pedagogerna och miljön. Galaxens förskola har ett gemensamt tema som just nu är social hållbar utveckling genom projektinriktat arbetssätt. Vi strävar efter att dela in barnen i mindre grupper under en stor del av dagen både inne och ute för att ännu bättre kunna möta varje enskilt barn.

Vi är en diplomerad SoL-förskola, där SoL står för Språk och Lärande. Detta innebär att vi arbetar med språket i fokus i all vår verksamhet under hela dagen.

2017 fick vi Norrköpings kommuns arbetsmiljöpris.

Nyfiken på oss?

Kom gärna och besök oss på följande måndagar:

 • 7 oktober kl. 13.30 – 14.30
 • 4 november kl. 13.30 – 14.30
 • 2 december kl. 13.30 – 14.30
 • 27 januari kl. 13.30 – 14.30
 • 24 februari kl. 13.30 – 14.30
 • 23 mars kl. 13.30 – 14.30
 • 20 april kl. 13.30 – 14.30
 • 18 maj kl. 13.30 – 14.30

Ring och meddela när ni kommer på telefonnummer 011-15 29 32.

Arbetar du inom förskolan och
vill veta mer?

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Välkommen att höra av dig om du vill komma till oss eller ha besök av oss. Vi kan berätta om vårt arbete inom följande områden:

 • Arbetsmiljö
 • Förändringsarbete
 • Framgångsrika utvecklingssamtal
 • Språkutvecklande arbete
 • Projektarbete

Mer om Galaxen

Adress:

Urbergsgatan 80
603 54 NORRKÖPING

073-853 15 62

Beskrivning: Utomhusmiljö

Antal elever: 87

Avdelningar: 5

Årskurser: Förskolor

Rektor
Linda Ekroth


Administratör
Jaana Broman
011-15 16 95

Avdelningarnas telefon
011-15 29 32

Månen
073-85 31 562

Solen
073-85 31 563

Kosmos
073-85 31 564

Kometen
073-85 31 565

Planeten
073-85 31 566

Hitta till Galaxen