Focken

Fockens förskola ligger i ett naturskönt område med gångavstånd till småbåtshamnen och friluftsområdet Abborreberg.

Förskolan består av fyra avdelningar, två för yngre barn och två för äldre barn. Vi tillhandahåller en stimulerande lek och lärmiljö som väcker barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi har en stor och lekvänlig gård och i köket finns en egen kock som lagar vår mat.

Öppettider 06:15-18:00 (vid behov 18.30).

Vår vision

Vårt pedagogiska koncept bygger på barnens glädje, nyfikenhet, intresse och motivation för att lära. Vi arbetar för att vara närvarande och deltagande pedagoger som är medforskare och lär tillsammans med barnen. Vi stimulerar det enskilda barnets utveckling och lärande genom att finnas närvarande och lära tillsammans.

Vidare utmanar vi barnens förmågor, lägger grunden för demokratiska värderingar och kritiskt tänkande, vilket utvecklar autonoma individer. Vår verksamhet utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Vår verksamhet erbjuder en trygg och välkomnande miljö där omsorg, utveckling och lärande tillsammans med glädje och respekt bildar en helhet.

Mer om Focken

Adress:

Pråmgatan 1
603 85 NORRKÖPING

011-15 24 94

Beskrivning: Eget kök, stor gård, undersökande arbetssätt

Antal elever: 69

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Annette Rosén


Förskola/kök

011-31 99 50

Hitta till Focken