Dragspelet

Dragspelets förskola ligger i Klockaretorpet och ingår i Triolens enhet tillsammans med förskolorna Tamburinen, Trombonen och Borgen. Förskolan består av två avdelningar indelade i äldre och yngre grupper på Villekulla och Bullerbyn.

Dragspelet har närhet till skogen, där vi gärna tillbringar vår tid med djuren och naturen. På vår gård har vi olika miljöer där barnen får välja att vara i exempelvis bygg och konstruktionslek. Vi har även en hinderbana som gynnar barnens motorik. Vår innemiljö bjuder också in till lek med bygg och konstruktion. Vi har en ateljé på varje avdelning. Genom våra pedagogiska miljöer vill vi ge barnen inspiration och skapa en lust och nyfikenhet till lek och lärande.

På vår förskola arbetar vi med hållbar utveckling och värnar om miljön. Vi serverar vegetarisk kost en till två dagar i veckan, samt MSC-certifierad fisk och närproducerat kött. Maten är lagad enligt livsmedelsverkets rekommendationer och kommunens kostriktlinjer. Vi lagar maten från grunden och råvarorna produceras så nära förskolan som möjligt. Vi strävar efter att frukt, grönsaker och andra råvaror ska vara ekologiska och producerade nära förskolan.

Vår vision - alla är lika viktiga

Vi drivs av en stark vilja och engagemang att utveckla den pedagogiska verksamheten. En gemensam barnsyn och förhållningssätt är viktigt för oss, därför är trygghet, tillit, delaktighet och utveckling viktiga värden för oss. Hos oss har alla barn, vårdnadshavare och medarbetare något att bidra med, och därför är alla lika viktiga. Vi vill att barnen ska vara i centrum och ha en lustfylld och lärorik tid på förskolan. Du som förälder ska känna dig trygg och nöjd när du lämnar ditt barn hos oss.

Vår verksamhet

Vi arbetar med ett projekterande arbetssätt vilket innebär att vi har ett visst tema under en längre tid och i olika gruppkonstellationer. Det här gör vi för att barnen ska få möjlighet att möta många olika sätt att tänka, resonera och undersöka på. Projekten bygger alltid på barnens intressen, nyfikenhet och behov. Pedagogernas förhållningssätt utgår från att inspirera och agera medforskande pedagoger.

Pedagogisk dokumentation är vårt arbetsverktyg för demokratisk dialog där barnens och föräldrarnas röster blir synliga i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Miljö och verksamhetsinnehåll styrs utifrån verksamhetsidén för Norrköpings förskolor. Våra miljöer ska vara lockande och utmanande för barnens alla sinnen. I våra lekande och lärande miljöer bygger vi grunden till barnens lust att lära, för att på bästa sätt förbereda dem för det livslånga lärandet.

Samverkan med föräldrar

Hos oss är föräldrasamverkan viktig och därför har vi valt att ha en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att vårdnadshavaren är med i verksamheten och deltar i det mesta. Vi tror att en föräldraaktiv inskolning leder till trygga och tillitsfulla relationer mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

Första måndagen i månaden tar vi emot föräldrar som är nyfikna på våra förskolor och på vår verksamhet. Vill du hälsa på? Ring oss innan och meddela att du kommer.

Dragspelets dokument

LikabehandlingsplanPDF (pdf, 280.2 kB)

Mer om Dragspelet

Adress:

Mathilda Jungstedts gata 199
603 76 NORRKÖPING

011-15 29 17

Skicka E-post

Beskrivning: Barnsyn, Miljö, Kunskapssökande och Erfarenhetsutbyte

Antal elever: 28

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Monica Nyberg Dahl

Hitta till Dragspelet