Domarringen

Domarringens förskola ligger mellan Ektorp och Albrektsvägen, med många fina grönområden runtomkring. Vi har en stor fin gård som vi använder mycket, men också gångavstånd till det mesta.

Vår vision

Genom trygghet, glädje och ett demokratiskt förhållningssätt vill vi skapa en mötesplats för det lustfyllda lärandet!

Vi vill:

  • Att alla skall känna sig välkomna, betydelsefulla, sedda och bemötta på ett professionellt sätt!
  • förmedla att alla har lika värde och att allas åsikter skall respekteras!
  • Att barnen skall känna tilltro till sin egen förmåga och påbörja det livslånga lärandet hos oss!
  • Att vår verksamhet ska bygga på att barnen under dagen skall uppleva glädje och det skall vara lustfyllt och roligt att vara här! Glädjen skall vara ett resultat av vårt arbetssätt!

Sex avdelningar

Domarringen har sex avdelningar, tre med yngre barn i åldern 1-3 år och tre med äldre barn i åldern 3-5 år.

Domarringen ingår i samma enhet som Kopparkypens förskolor. Vi samarbetar när det gäller sommarverksamhet, kompetensutveckling, planeringsdagar m.m.

Vår verksamhet har innehåll av lek, natur, rörelse, musik, språk, matematik, teknik och skapande.

Vi har spansk och finsktalande pedagoger. Förskolan har eget kök.

Mer om Domarringen

Adress:

Klingsbergsgatan 75
603 54 NORRKÖPING

011-15 25 50

Skicka E-post

Beskrivning: Lek, språk, motorik, eget kök, spansk- och finsktalande pedagoger

Antal elever: 114

Avdelningar: 6

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Elinor Lindsten

Hitta till Domarringen