Diamanten

Förskolan Diamanten ligger tillsammans med Diamantens skola i Navestad. Vi har nära till Vrinneviskogen och ett inomhusbad inom gångavstånd. Förskolan har egna traditioner med läger och musikteater.

Vår verksamhet

Vi tycker det är viktigt att barnen ska känna sig trygga hos oss och vi vill främja barns nyfikenhet och lust att lära. På Diamanten arbetar vi med teman som har Läroplanen som utgångspunkt.

Varje läsår skapar vi en musikteaterföreställning, där barnen skriver manus med inspiration från årets temaarbete.

Vårt värdegrundsarbete kallar vi PAX, och vi strävar efter att bli en förskola där ingen vill slå eller reta någon annan. Vi vill att barnens vistelse på förskolan ska vara lustfylld och trygg.

Diamanten har speciella traditioner. Varje år åker de äldre barnen på läger och varje vecka badar en grupp barn för att skaffa sig vattenvana tidigt.

Våra pedagogiska ställningstaganden bygger på att människan föds kompetent, intelligent och med en inneboende drivkraft att utforska världen.

Vår vision

På Diamanten arbetar vi med att skapa en känsla av sammanhang – KASAM – hos varje individ. Deras tillvaro här ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull.

Mer om Diamanten

Adress:

Guldringen 21
603 68 NORRKÖPING

011-15 39 50

Beskrivning: Badverksamhet, Pax, skogen, musikteater och läger

Antal elever: 82

Avdelningar: 10

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Anita Gustafsson

 

Avdelningar
Elefanten:076-798 04 39
Pantern: 076-798 04 35
Vargen: 076-798 04 47
Ekorren: 076-798 04 43
Älgen: 076-798 04 31

Hitta till Diamanten