De Geers förskola

De Geer är en nystartad förskola i centrala Norrköping. Vi har en stor fin gård och förskolan består av två avdelningar.

Vi tror på det kompetenta barnet. Avdelningarnas miljöer är väl genomtänkta, där vi anpassar innehållet efter barnens intressen och behov.

Vi ser språket som nyckeln till sociala kontakter, kunskaper, och till samhället. Vi samtalar med barnen, läser rim, ramsor och böcker samt tar sagan, drama och musiken till hjälp.

Barnen erbjuds skapande genom olika uttrycksformer så som bild, form och konstruktion där vi erbjuder olika material och tekniker för att främja barnens utveckling och lärande. Det finns ett rikt utbud av skapande material på avdelningarna där barnen får upptäcka och utforska materialet i samspel med varandra!

Vi vill skapa en likvärdig förskola för alla våra barn där mångfald är en styrka.

Läs mer om De Geers förskola på vår blogg

Vår vision

”Trygghet och tillit är grunden till ett lustfyllt lärande där vi utvecklas i samspel med varandra”.

Mer om De Geers förskola

Adress:

Nygatan 58
602 34 NORRKÖPING

011-15 17 12

Beskrivning:

Antal elever: 35

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Carin Andersson


Glädjen: 011-15 17 13

Fantasin: 011-15 17 12

Administratör
Angelica Tornell
011-15 17 86

Hitta till De Geers förskola