Björkbacken

Björkbackens förskola är belägen i natursköna Krokek och ingår i spåret Kolmårdens förskolor. Förskolan har fyra avdelningar som från januari 2019 kommer vara fördelade i två yngre avdelningar och två äldre avdelningar, Lingon, Blåbäret, Grankotten och Tallkotten.

Vår verksamhet

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, vara rolig, trygg och lärorik. Vi erbjuder en trygg och välkomnande miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi utgår från och tar vara på barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och lekfulla lärande. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka. Barnens intressen ska få forma den pedagogiska miljön och innehållet i verksamheten.

Vi använder oss av olika uttryckssätt så som lek, rörelse, skapande, fantasi, musik, sånger, ramsor, dans, sagor, berättande, teknik mm. Vi arbetar för att stärka barnens intresse och nyfikenhet inför att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Hos oss lär barnen enskilt, i grupp och tillsammans med vuxna.

Den pedagogiska miljön

Vår förskola har en utemiljö som inbjuder till lek och aktivitet. Vi har en stor gård med vindskydd, egen eldstad och en härligt kuperad björkdunge. Vi har nära till flera skogsplatser, härliga grönområden, lekparker och vi har utöver det även gångavstånd till Bråviken. I den intilliggande skogen som vi regelbundet går till finns både vindskydd och en eldstad där vi tillagar egen mat. Vi arbetar aktivt med att skapa spännande, roliga och utmanande pedagogiska miljöer både inom- och utomhus. Material anpassas efter barnens intressen och vi ser till att miljön är tillgänglig, innehållsrik och inbjudande.

Föräldrasamverkan

Som förälder är man alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Vi arbetar för ett förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola. Alla föräldrar ska känna att de kan framföra sina åsikter och få möjlighet att diskutera tankar kring verksamheten. De dagliga samtalen är viktiga för oss. Vi har olika forum för samverkan såsom föräldramöten, inflytanderåd med förskolechef, olika familjesammankomster, utvecklingssamtal med mera.

Nyfiken på oss?

Hör av dig till personalen på Björkbacken eller till förskolechef Linda Ekroth för att få mer information eller för att boka ett besök. Välkommen!

Mer om Björkbacken

Adress:

Kungsskogsvägen 59
618 32 KOLMÅRDEN

011-39 71 82

Skicka E-post

Beskrivning: Närliggande skog, språk, rörelse

Antal elever: 58

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Linda Ekroth

Hitta till Björkbacken