Bitbocken

Välkommen till Bitbockens förskola, en del av Kungsängsenhetens förskolor i Rambodal. Våra förskolor är Bitbocken, Bitbockens paviljong, Enbäret, Björnbäret, Rönnbäret, Murklan och Solstenen. Enhetens förskolor har både åldersnära och åldersblandade förskolor. På Bitbocken arbetar vi i åldersnära barngrupper.

Våra förskolor

Vi arbetar för att ge alla barn en trygg, kreativ och lärorik vardag. Vi tror på att lära tillsammans och arbetar för att skapa miljöer och lärandesituationer som uppmuntrar till att barnen nyfiket och lekfullt får utforska tekniska, matematiska, språkliga, estetiska och naturvetenskapliga upplevelser tillsammans med andra barn och vuxna.

Samtalet är i fokus hos oss. Alla tankar och teorier är viktiga för de bidrar till det gemensamma lärandet. Vi tror på att stärka både lärandet och relationerna, att vara nyfikna på varandra och det vi försöker förstå.

Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och inflytande. Genom att varje år följa ett gemensamt tema skapas en röd tråd, en likvärdighet, i enheten där barnens intresse och medskapande bidrar till varje avdelnings unika tolkning. Den röda tråden i verksamheten utvärderas kontinuerligt genom att pedagoger, chef, utvecklingspedagog och barn reflekterar tillsammans på olika träffar. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg vi använder oss av för att synliggöra det lärande vi befinner oss i.

Mer om Bitbocken

Adress:

Rambogatan 130
603 70 NORRKÖPING

Beskrivning:

Antal elever: 83

Avdelningar: 5

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Therése Sjödell Hamnäs


Avdelningar:

Glädjen 072-597 01 65
Lyckan 072-597 01 66
Äventyret 072-597 01 67
Guldgruvan 072-584 55 18
Skattkistan 072-597 01 64

Hitta till Bitbocken