Berlocken

Berlocken ligger i Vilbergen och bildar tillsammans med Galaxens förskola en enhet. Förskolan har en utforskande och utmanande utemiljö. Vi har också nära till skog och natur och utnyttjar närmiljön, som till exempel biblioteket i centrum.

Vi på Berlocken

Vi som jobbar på Berlocken är engagerade pedagoger med barnets bästa i ständigt fokus. Vi upptäcker och lär tillsammans med barnen. På Berlocken har vi en egen kokerska som lagar vår mat. Vi har sju avdelningar. Våra 1-3 åringar finns på Drakstenen, Stenen, Pärlan och Kristallen. Våra äldre barn, 3-5 år, håller till på Rubinen, Smaragden och Safiren.

Vår vision

Vi har fokus på ett lustfyllt lärande där vi utforskar och upptäcker världen tillsammans I NUET. I NUET står för våra ledord: Inflytande, Nyfikenhet, Utforskande, Empati och Trygghet. Dessa ledord genomsyrar utbildningen på förskolan.

Vår verksamhet

Vi arbetar aktivt utifrån ett professionellt förhållningssätt för att vara goda förebilder för barnen. Vi är en värdegrundad förskola vilket innebär att vi arbetar för att barnen ska känna trygghet och tillit till varandra, pedagogerna och miljön. Berlockens förskola har ett gemensamt tema som just nu är demokrati genom litteratur och projektinriktat arbetssätt. Vi strävar efter att dela in barnen i
mindre grupper under en stor del av dagen både inne och ute för att ännu bättre kunna möta varje enskilt barn.


Vi är en diplomerad SoL-förskola, där SoL står för Språk och Lärande. Detta innebär att vi arbetar med språket i fokus i all vår verksamhet under hela dagen. Vi utmanar barnen att våga uttrycka tankar och idéer på så många sätt som möjligt.

Nyfiken på oss?

Besök förskolans blogg för att se hur vi arbetar. Kom gärna och besök oss på följande dagar

  • Måndag 29 oktober
  • Måndag 19 november

Ring och meddela när ni kommer på telefonnummer 011-15 27 58

Mer om Berlocken

Adress:

Kalkstensgatan 1
603 86 NORRKÖPING

011-15 27 58

Skicka E-post

Beskrivning: Eget kök, miljö, hälsa

Antal elever: 100

Avdelningar: 7

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Helena Lukic Danielsson


Administratör
Gunilla Kvarfordh-Franzén
011-15 16 95

Avdelningarnas telefon
011-15 27 58

Drakstenen (Baloo)
073-85 31 587

Rubinen (Bamse)
073-85 31 588

Safiren (Nalle Puh)
073-85 31 589

Smaragden (Tummeliten)
073-85 31 590

Stenen (Hajen)
073-85 31 591

Pärlan (Delfinen)
073-85 31 592

Kristallen
072-25 43 635

Köket
073-85 31 593

Hitta till Berlocken