Berget

Bergets förskola startade januari 2015 och är belägen centralt i Norrköping. Vi har en stor fin gård med närhet till olika lekplatser. Närheten till bibliotek, vårt vackra industrilandskap samt lekbäcken i Strömparken dit man kan gå och leka vid laxtrappan. Förskolan har en avdelning med 18 – 20 barn.

Läs mer på Bergets förskolas blogg

Vår vision

Genom trygghet, glädje och ett demokratiskt förhållningssätt vill vi skapa en mötesplats för det lustfyllda lärandet.

Vår förskola

Ett positivt bemötande, mot såväl barn som vårdnadshavare, anser vi är avgörande för att skapa en god och öppen relation baserad på trygghet och tillit.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö där barn och pedagoger tillsammans utforskar och upptäcker, som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Förskolan ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barns intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Leken är viktig för barns utveckling och lärande där de söker och erövrar kunskap genom lek, socialt sampel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Mer om Berget

Adress:

Butgatan 27
602 40 NORRKÖPING

072-583 69 84

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 22

Avdelningar: 1

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Carin Andersson


Administratör
Angelica Tornell
011-15 17 86

Hitta till Berget