Bävern

Bäverns förskola ligger i natursköna Krokek och hör till Kolmårdens förskolor. Våra två avdelningar, Polarn och Pyret, är uppdelade i yngre- respektive äldrebarnsgrupp.

Vår verksamhet

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik. Vi erbjuder en trygg och välkomnande miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Vi utgår från och tar tillvara på barnens nyfikenhet, upptäckarglädje och lekfulla lärande. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka. Barnens intressen ska få forma den pedagogiska miljön och innehållet i verksamheten.

Vi använder oss av olika uttryckssätt så som lek, rörelse, skapande, fantasi, musik, sånger, ramsor, dans, sagor, berättande, teknik med mera. Vi arbetar för att stärka barnens intresse och nyfikenhet inför att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Hos oss lär barnen enskilt, i grupp och tillsammans med vuxna.

 

Den pedagogiska miljön

Vår förskola har naturen in på knutarna med närhet till skog, härliga grönområden, lekparker och även en bäck. Vi har en kuperad gård som inbjuder till lek och aktivitet. På Bävern erbjuds för de som vill möjligheten att sova utomhus. Vi arbetar aktivt med att skapa spännande, roliga och utmanande pedagogiska miljöer både inom- och utomhus.

Föräldrasamverkan

Som förälder är du alltid välkommen att delta i vår verksamhet. Vi vill ha ett förtroendefullt samarbete mellan hem och förskola. Alla föräldrar ska känna att de kan framföra sina åsikter och få möjlighet att diskutera tankar kring verksamheten. De dagliga samtalen är viktiga för oss. Du är också välkommen till föräldramöten, inflytanderåd med förskolechefen, olika familjesammankomster, utvecklingssamtal med mera.

Nyfiken på oss?

Hör av dig till personalen på Bävern eller till förskolechef Linda Ekroth för att få mer information eller för att boka ett besök. Välkommen!

Mer om Bävern

Adress:

Mimervägen 62
618 31 KOLMÅRDEN

011-15 7744

Skicka E-post

Beskrivning:

Antal elever: 35

Avdelningar: 2

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Cecilia Borrvall

Hitta till Bävern