Båten

En förskola att längta till.

Förskolan Båten är belägen i det natursköna området Lindö i utkanten av Norrköpings stad. Vi är en av Lindöenhetens fem förskolor med gemensamt ledningsteam.

Avdelningar

Vår förskola består av fem åldershomogena avdelningar.

Ankaret och Kojen har båda barn i åldrarna 1-2 år. Durken har barn i åldrarna 2-3 år. Propellerna har barn i åldrarna 3-4 år. Bryggan har barn som är 5 år.

Vår vision

Vårt pedagogiska koncept bygger på barnens glädje, nyfikenhet, intresse och motivation för att lära. Vi arbetar för att vara närvarande och deltagande pedagoger som är medforskare och lär tillsammans med barnen. Vi stimulerar det enskilda barnets utveckling och lärande genom att finnas närvarande och lära tillsammans.

Vidare utmanar vi barnens förmågor, lägger grunden för demokratiska värderingar och kritiskt tänkande, vilket utvecklar autonoma individer. Vår verksamhet utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Vår verksamhet erbjuder en trygg och välkomnande miljö där omsorg, utveckling och lärande tillsammans med glädje och respekt bildar en helhet.

Mer om Båten

Adress:

Travbanevägen 3
603 85 NORRKÖPING

011-15 24 95

Beskrivning: Gångavstånd till natur, trygghet, lek

Antal elever: 82

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Maria Halvarsson

011- 15 13 43

Avdelningar:
Ankaret/Kojen
011-15 24 95

Durken/Propellern
011-15 25 92

Bryggan
072-709 77 50
072-709 77 51

Hitta till Båten