Båten

En förskola att längta till.

Förskolan Båten är belägen i det natursköna området Lindö i utkanten av Norrköpings stad.

Avdelningar

Vår förskola består av fyra åldershomogena avdelningar. Ankaret och Kojen är för de yngsta barnen och Durken och Propellern för de äldsta barnen.

Vår vision

Vårt pedagogiska koncept bygger på barnens glädje, nyfikenhet, intresse och motivation för att lära. Vi arbetar för att vara närvarande och deltagande pedagoger som är medforskare och lär tillsammans med barnen. Vi stimulerar det enskilda barnets utveckling och lärande genom att finnas närvarande och lära tillsammans.

Vidare utmanar vi barnens förmågor, lägger grunden för demokratiska värderingar och kritiskt tänkande, vilket utvecklar autonoma individer. Vår verksamhet utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Vår verksamhet erbjuder en trygg och välkomnande miljö där omsorg, utveckling och lärande tillsammans med glädje och respekt bildar en helhet.

Mer om Båten

Adress:

Travbanevägen 3
603 85 NORRKÖPING

011-15 24 95

Beskrivning: Projektinriktat arbetssätt, medforskande pedagoger och självständiga barn

Antal elever: 58

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Rektor
Maria Halvarsson


Avdelningar:
Ankaret/Kojen
011-15 24 95

Durken/Propellern
011-15 24 95

Hitta till Båten