Armbandet

Armbandets förskola ligger som en sol vid skogens kant, och har den lärande färgen gul. Här arbetar vi utifrån våra styrdokument och ger barnen rika tillfällen till utveckling och lärande gällande språk, matematik, naturvetenskap och teknik, lek, skapande och helhet och allsidighet.

Drömmen om det goda

Vår vision är att mötas med engagemang och respekt. Vår profil är Drömmen om det goda, som är metoder för att ge goda förutsättningar för barns hälsa, lärande och utveckling. Metoderna är kopplade till läroplanen. Barnen får lära sig massage, qigong, yoga, reflektion och stillhet. Metoderna ger bland annat ökad koncentration och kroppsuppfattning samt ökad empati och medkänsla. Drömmen om det goda är politiskt och religiöst obundet.

Våra värdegrundsord är:

  • Respekt
  • Engagemang
  • Trygghet
  • Gemenskap
  • Glädje
  • Självständighet
  • Ansvar
  • Trovärdighet

Mer om Armbandet

Adress:

Sprängstensgatan 6
603 79 NORRKÖPING

011-152 767

Skicka E-post

Beskrivning: Drömmen om det goda, barnmassage, barnqigong, yoga

Antal elever: 130

Avdelningar: 12

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Ann-Kristin Källström Sundgren

Hitta till Armbandet