Äpplet

Äpplets förskola ligger i Smedby. Tillsammans med Körsbärets förskola bildar vi Smedby förskolor med en gemensam chef.

Vår vision

Verksamheten utgår från läroplanen för förskolan där omsorg och lärande bildar en helhet, med leken som grund och barnet i centrum. Vi arbetar med att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet hos alla barn.

Vår vision är att stärka barnens självkänsla (jag är), självtillit (jag duger), lust (jag vill) och självförtroende (jag kan), detta leder fram till ett fungerande vi. Vi utgår från ett tema som är gemensamt för hela enheten och som löper över tre år. Hösten 2017 till våren 2020 kommer vi ha temat I bokens värld.

Äpplets förskola arbetar Reggio Emilia inspirerat, vilket innebär att vi ser barnen som kompetenta individer och oss pedagoger som medupptäckare. Våra miljöer är inbjudande och har ett tillgängligt material för barnen att mötas kring. Miljöerna är även föränderliga och utgår från barnens intressen.

I vår verksamhet har vi en utvecklingspedagog och tillsammans med henne får barnen uppleva olika uttryckssätt samt prova på olika material.

Vi använder tecken som stöd i vår verksamhet för att förstärka språket och språkutvecklingen hos barnen.

Äpplets förskola är en Campusförskola. Genom att ta emot blivande förskollärare får vi en inblick i Lärarprogrammet på Campus. På så sätt får vi möjlighet att reflektera över vår egen yrkesroll och även sätta ord på den verksamhet vi bedriver.

Äpplets dokument

Mer om Äpplet

Adress:

Lidaleden 270
603 81 NORRKÖPING

011-15 28 22

Skicka E-post

Beskrivning: Utvecklingspedagog, Tema, Reggio Emilia-inspiration, tecken som stöd

Antal elever: 108

Avdelningar: 6

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Pia Hållsten

0730-20 11 32

Avdelningar
Stjärnan: 072-25 48 053
Månen: 072-25 48 054
Solen: 072-25 48 055
Lilla Björn: 072-59 71 075
Stora Björn: 072-25 48 056

Expedition
Heléne Grahn
072-72 48 935

 

Hitta till Äpplet