Äppellunden

Äppellundens förskola finns i Eksund och består av tre avdelningar med sammanlagt 60 barn i åldern 1-5 år.

Äppellundens förskolas blogg

Vår vision

Verksamheten utgår från läroplanen för förskolan där omsorg och lärande bildar en helhet, med leken som grunden och barnet i centrum. Vi arbetar med att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet hos alla barn.

Om vår förskola

Förskolan Äppellunden ligger strax utanför Norrköping i natursköna Eksund, med närhet till skog och vatten. Förskolan består av fyra avdelningar, två äldrebarnsavdelningar och två avdelningar där de yngre barnen vistas.

Vi vill att alla som kommer till Äppellunden ska känna sig välkomna och att de känner en delaktighet i mötet med barn, föräldrar och pedagoger. Vi arbetar målmedvetet med barnens sociala kompetens och ser den som en förutsättning för ett lärande tillsammans med andra. Vi betonar leken som barnets viktigaste väg till lärande

Mer om Äppellunden

Adress:

Eksundsvägen 21
605 97 NORRKÖPING

011-15 60 82

Beskrivning: Främja lek, kreativitet

Antal elever: 70

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Johanna Martinsson


Eklyckan:
011-15 60 81

Solgläntan:
011-15 60 82

Hitta till Äppellunden