Äppellunden

Äppellundens förskola finns i Eksund och består av två avdelningar med barn i åldern 1-5 år. Här erbjuder vi våra barn tillfällen till utveckling och lärande.

Vår vision

Här vill vi vara och leka, lära, utforska och fylla våra ryggsäckar med glädje, kunskap, upplevelser och känslan av nyfikenhet. Vi ser det enskilda barnet med dess förmågor, men även det som växer fram i grupprocessen. Tillsammans är vi en härlig grupp där allas lika värde samt respekten för varandra värdesätts högt.

Om vår förskola

Vår förskola är nybyggd och vi öppnade hösten 2014. Vi har en stor fin gård med närhet till skogen som erbjuder oss olika miljöer att leka och lära i. Äppellunden har två våningar. På övre plan håller Solgläntan och våra äldre barn till. På nedre plan huserar Eklyckan och våra yngre barn. Personalen på Äppellunden arbetar i två samarbetslag, ett per våning. Samarbetslagen består av förskollärare och barnskötare.

Våra lokaler

Vi utgår från barnens intresse och behov när vi skapar och formar förskolans miljöer. På entréplan ligger matsalen med tillagningsköket där vår kock lagar all mat.

Så här jobbar vi

Vi vill att alla som kommer till Äppellunden ska känna sig välkomna och sedda. Vi arbetar målmedvetet med barnens sociala kompetens och ser den som en förutsättning för ett lärande tillsammans med andra. Att respektera varandra och se våra olikheter som styrkor är något vi arbetar aktivt med. På Äppellunden arbetar vi projektinriktat och just nu är vårt tema “Världen behöver en ny berättelse”, där vi undervisar om hållbar utveckling utifrån socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Vi arbetar för att ge alla barn en trygg, kreativ och lärorik vardag, vi skapar lärtillfällen ihop och utmanar varandra att utvecklas. Tillsammans gör vi varandra bra!

Mer om Äppellunden

Adress:

Eksundsvägen 21
605 97 NORRKÖPING

011-15 60 82

Beskrivning: Projektinriktat arbetssätt, eget tillagningskök, naturnära, utforskande lustfyllt lärande

Antal elever: 65

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Johanna Martinsson


Eklyckan:
011-15 60 81

Solgläntan:
011-15 60 82

Hitta till Äppellunden