Albäcken

Albäckens förskola ligger mitt i Åby. Förskolan ingår i Kvillingespåret som har en familjecentral, åtta förskolor och fyra grundskolor. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

Verksamheten

Tillsammans bildar Kvillingespåret en helhet, såväl pedagogiskt som organisatoriskt i ett 0-16-årsperspektiv. Kvillinge förskolor och skolor står för nytänkande. Vi arbetar tillsammans med barn/elever, föräldrar och personal med allt från praktiska frågor till gemensamma pedagogiska frågor. Vi har professionella och kompetenta medarbetare som bidrar till att våra barn och elever utvecklas och når framgång. Vi har ett gemensamt trygghetsteam, som arbetar med en årlig plan genom förebyggande åtgärder för att motverka kränkande behandling.

På våra förskolor i Åby välkomnas alla. Vi visar våra barn respekt. Hos oss får alla vara delaktiga och vi visar trovärdighet genom ett professionellt förhållningssätt.

På Albäcken har vi fem åldersnära avdelningar, fördelade på två för yngre barn, två för mellanbarn och en för äldre barn.

Vi arbetar med barnens lärande i projekt och använder reflektionsmatris och projektmall för att systematiskt dokumentera barnens, pedagogernas och verksamhetens lärprocesser. Vi erbjuder barnen en trygg och välkomnade miljö, både inne och ute, som är uppbyggd efter barnens intresse och stimulerar barnens utveckling och lärande.

Vi är ute varje dag, på gården eller i den närbelägna naturen. Vi har utvecklings- och uppföljningssamtal varje år med föräldrar för att följa barnens eget lärande.

Vår mat tillagas i eget kök av kock. Vi tänker på vilka råvaror vi använder och vill att det ska vara ekologiskt, svenskt och närproducerat så mycket det går.

Mer om Albäcken

Adress:

Stenbrinksvägen 2
616 31 ÅBY

011-15 65 71

Skicka E-post

Beskrivning: Projektinriktat arbetssätt, eget kök, utvecklingsledare

Antal elever: 70

Avdelningar: 4

Årskurser: Förskolor

Förskolechef
Maria Wegner

Hitta till Albäcken