Hitta familjedaghem

Ett alternativ till förskolan

För dig som vill ha mindre barngrupp och en hemmiljö för ditt barn erbjuder kommunen familjedaghem/dagbarnvårdare. De ingår som en del av kommunens pedagogiska omsorg och omfattar barn i åldrarna 1 till 6 år.

Familjedaghemmet är en miljö där dagbarnvårdare ensam eller i grupp aktivt stödjer barnens utveckling och lärande.

Ett familjedaghem bedriver verksamheten i det egna hemmet eller i en gemensam lokal där hemlagad och näringsriktig mat serveras. Vi är måna om att barn och föräldrar får en nära, personlig kontakt med sin dagbarnvårdare.

Familjedaghem finns i följande områden:

 • Familjedaghem Norr
  finns i Haga/Eneby
 • Familjedaghem Söder
  finns i Smedby/Ljura
 • Familjedaghem Vikbolandet
  finns i Tåby/Ljunga
 • Familjedaghem Skärblacka
  finns i Skärblacka

Lediga platser

Det finns lediga platser i familjedaghem Norr till hösten 2020.

Så fungerar familjedaghem

Alla familjedaghem följer ”Allmänna råden för Pedagogisk omsorg” samt Skollagen. Familjedaghem fokuserar på lek och utevistelse utifrån barnens intresse, kreativitet och fantasi. Barnen vistas i hemmiljö och deltar i de dagliga sysslorna som förekommer i ett hem, så kallad vardagspedagogik.

Tillsammans bedrivs pedagogisk verksamhet för olika åldersgrupper och intressen genom olika temaarbeten och gruppaktiviteter, exempelvis gymnastik, skogsutflykter och biblioteksbesök.

Det viktigaste i pedagogiken är barnens lärande, språk, lek och delaktighet. Tillsammans med den vuxne får barnen utveckla kommunikation, samarbete, empati och hur man löser konflikter. Vi lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling, vilket sker genom samtal, sagoläsning, sångstunder, drama, bild och skapande.

Folder - Familjedaghem i Norrköpings kommun

Ansök till familjedaghem

Du kan ansöka om plats på familjedaghem tidigast sex månader innan du vill att barnet ska börja. Ditt barn måste ha fyllt 1 år när han eller hon börjar på familjedaghemmet. För att ansöka om plats behöver du ha svenskt personnummer och en e-postadress. Ansökan gör du i vår e-tjänst.

Ansök om plats i förskola eller familjedaghem


Kontakt
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping

Anna Lind Nordell
Enhetschef