Vikbolandets familjecentral

Vi är en mötesplats med öppen förskola i samarbete med barnavårdscentral. Här erbjuder vi pedagogisk verksamhet med sång, rörelse, skapande, gemensam fika och möjlighet till goda samtal och nya kontakter med andra familjer.

Barnavårdscentralen finns här för tidsbokade möten men även spontana samtal och rådgivning.

Vi erbjuder också spädbarnsmassage och föräldragrupper.

Aktuellt program med temainformationer, utbildningar, utflykter med mera hittar du på vår blogg - länken hittar du i menyn till höger.

Öppettider

Måndagar 9-12.30
Tisdagar babymassage (anmälan per telefon eller e-post.)
onsdagar 9-12.30
torsdagar 9-12.30

Socialkontoret

Socialpedagogerna som jobbar inom socialkontoret kan ge dig stöd i föräldrarollen och i samspelet med ditt barn, både genom enskilda samtal och i gruppverksamheter. Du kan också få vägledning om vart man ska vända sig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.

Kontakt