Sandbyängs familjecentral


Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla familjer med barn i åldern 0-6 år. På familjecentralen samverkar barnhälsovård, socialkontoret och öppen förskola. Familjecentralen är en mötesplats där man kan knyta kontakter, hämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen. 

Vi erbjuder barnvårdcentral, förebyggande hälsovård, familjegrupper och enskilda samtal. Verksamheten är kostnadsfri. Hit kan du komma och gå som du själv önskar inom våra öppettider. 

Välkommen till oss!

Följ oss

Våra öppettider

 • Måndag
  9-13 (0-6 år)
  13-16 (0-12 mån)
 • Tisdag
  13-16 (0-12 mån)
 • Onsdag
  9-12 (0-6 år)
 • Torsdag
  9-13 (0-12 mån)
  13-16 (0-6 år)
 • Fredag
  9-12 (0-6 år)

Vägledande samspel (ICDP) utbildningar hösten 2019:
Onsdagar kl 13-15.
Vi träffas 6 ggr med start 28/8 (fullbokad)
Ny grupp startar den 23/10 (ca 8 platser)
 

Socialkontoret

Socialpedagogerna som jobbar inom socialkontoret kan ge dig stöd i föräldrarollen och i samspelet med ditt barn, både genom enskilda samtal och i gruppverksamheter. Du kan också få vägledning om vart man ska vända sig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.

Kontakt