Sandbyängs familjecentral

Sandbyängs familjecentral är en mötesplats för familjer med barn i förskoleåldern 0-6 år. Här finns:

  • Öppen förskola
  • Barnavårdscentral

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för barn och föräldrar som präglas av gemenskap, värme, skratt och pedagogisk verksamhet. Hos oss kan ni delta i lek, skapande, sångstunder, ta en fika, prata en stund och mycket mer.

Vår verksamhet är avgiftsfri och ingen anmälan behövs. Fika finns att köpa till självkostnadspris.

Följ oss på Facebook! Där får du information om vad som händer på öppna förskolan.

Sandbyängs familjecentral på Facebook

Öppettider


Måndag

9.00-13.00: 0-6 år
13.00-16.00: 0-1 år

Tisdag
09.00-13.00: Föräldragrupper
13.00-16.00: 0-6 år

Onsdag
9.00-13.00: 0-6 år
13.00-16.00: 0-1 år

Torsdag
09.00-13.00: 0-1 år
13.00-16.00: 0-6 år

Fredag
9.00-12.00: 0-6 år

Socialkontoret

Socialpedagogerna som jobbar inom socialkontoret kan ge dig stöd i föräldrarollen och i samspelet med ditt barn, både genom enskilda samtal och i gruppverksamheter. Du kan också få vägledning om vart man ska vända sig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.

Kontakt