Sågträffens familjecentral

Vi är en mötesplats för alla småbarnsfamiljer i Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Skärkind och Vånga. Här finns öppen förskola, barnhälsovård samt individ och familjeomsorg.

Vi samarbetar också med mödravården.

Målet för familjecentralen är att utifrån hela familjens livssituation samverka för en god hälsa hos barn och föräldrar. Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar att delta i föräldragrupp.

Öppna Förskolan

Här kan du knyta kontakter med andra föräldrar och utveckla ditt föräldraskap. Ditt barn kan leka tillsammans med andra barn. Vi har en stimulerande miljö att leka och umgås i.

I öppna förskolan erbjuder vi följande:

  • Sångsamlingar.
  • Skapande aktiviteter.
  • Babysång.
  • Babymassage.
  • Information och kontakt med barnomsorg med mera.
  • Adoptionsgrupp.

Öppettider

För alla
Måndag 8.30-16.30
Torsdag 13-16.30
Fredag 8.30-12.30

Babyöppet
Tisdag 8.30-12.00
Onsdag 9.00-12.00

Titta in så berättar vi mer!

Cicci Nilsson
Sofia Billevik

Kontakt