Sågträffens familjecentral

Vi är en mötesplats för alla småbarnsfamiljer i Skärblacka, Kimstad, Norsholm, Skärkind och Vånga. Här finns öppen förskola, barnhälsovård samt individ och familjeomsorg.

Målet för familjecentralen är att utifrån hela familjens livssituation samverka för en god hälsa hos barn och föräldrar. Vi erbjuder alla nyblivna föräldrar att delta i föräldragrupp.

Öppna förskolan

Här kan du knyta kontakter med andra föräldrar och utveckla ditt föräldraskap. Ditt barn kan leka tillsammans med andra barn. Vi har en stimulerande miljö att leka och umgås i.

I öppna förskolan erbjuder vi följande:

 • Sångsamlingar
 • Skapande aktiviteter
 • Babysång
 • Babymassage
 • Information och kontakt med barnomsorg med mera

Öppettider

För alla

 • Måndag: Kl 8.30-14.00
 • Onsdag: Kl 13.00-16.30
 • Fredag: Kl 8.30-12.30

Babyöppet

 • Måndag (0-12 mån): Kl 14.00-16.00
 • Tisdag (0- 1 ½ år): Kl 8.30-12.00
 • Onsdag (0- 1 ½ år): Kl 8.30-12.00

Socialkontoret

Socialpedagogerna som jobbar inom socialkontoret kan ge dig stöd i föräldrarollen och i samspelet med ditt barn, både genom enskilda samtal och i gruppverksamheter. Du kan också få vägledning om vart man ska vända sig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.

Kontakt