Norrköpings öppna förskola - mobila teamet

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn 0-6 år. Här kan barnen leka och utvecklas och du som vuxen kan umgås och utbyta erfarenheter med andra vuxna. Mobila teamet samarbetar med familjecentralerna i Norrköping och finns på olika platser i Norrköping.

Öppen förskola i Marielund

Välkommen på öppen förskola i Marielund. Vi finns på Bergslagsgatan 18.

  • Måndagar klockan 09.00-12.00
  • Onsdagar klockan 13.00-16.00
  • Fredagar klockan 10.00-14.30

Lördagsöppet på öppna förskolan

  • 12 januari kl 10.00-13.00
  • 9 februari kl 10.00-13.00
  • 9 mars kl 10.00-13.00
  • 13 april kl10.00-13.00
  • 11 maj kl 10.00-13.00
  • 15 juni kl 10.00-13.00

Följ oss

Följ oss på vår Facebook-sida, Norrköpings öppna förskola

Socialkontoret

Socialpedagogerna som jobbar inom socialkontoret kan ge dig stöd i föräldrarollen och i samspelet med ditt barn, både genom enskilda samtal och i gruppverksamheter. Du kan också få vägledning om vart man ska vända sig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.

Kontakt