Norrköpings öppna förskola - mobila teamet

Öppna förskolan är en mötesplats för familjer med barn 0-6 år. Här kan barnen leka och utvecklas och du som vuxen kan umgås och utbyta erfarenheter med andra vuxna. Mobila teamet samarbetar med familjecentralerna i Norrköping och finns på olika platser i Norrköping.

Öppen förskola i Marielund

Välkommen på öppen förskola i Marielund. Vi finns på Bergslagsgatan 18


Följ oss

Följ oss på vår Facebook-sida, Norrköpings öppna förskola

Socialkontoret

Socialpedagogerna som jobbar inom socialkontoret kan ge dig stöd i föräldrarollen och i samspelet med ditt barn, både genom enskilda samtal och i gruppverksamheter. Du kan också få vägledning om vart man ska vända sig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.

Kontakt