Kolmårdens familjecentral

Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla familjer med barn i åldern 0-6 år. På familjecentralen samverkar barnhälsovård, socialkontoret och öppen förskola. Familjecentralen är en mötesplats där man kan knyta kontakter, hämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen.

Vi erbjuder förebyggande hälsovård, familjegrupper och enskilda samtal. Verksamheten är kostnadsfri. Hit kan du komma och gå som du själv önskar inom våra öppettider.

Välkommen till oss!

Öppettider

Från och med den 22/6 öppnar öppna förskolan upp sin verksamhet igen. De öppna förskolorna öppnar i mindre skala och följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19.

Öppnandet kommer att se olika ut och anpassas efter de öppna förskolornas olika förutsättningar. Under sommaren kommer alla aktiviteter att hållas utomhus och varje öppen förskola informerar om aktiviteter via sina sociala medier.

Kontakt
Kolmårdens familjecentral

Råsslavägen 20
618 32 Kolmården

Anna Nuija Sehlberg
Enhetschef
Jenny Petersson
Förskollärare
Miriam Glänneskog
Förskollärare
Åsa Franzén
BVC-sköterska
Johanna Hagberg
BVC-sköterska