Fenix familjecentral


Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla familjer med barn i åldern 0-6 år. På familjecentralen samverkar barnhälsovård, socialkontoret och öppen förskola. Familjecentralen är en mötesplats där man kan knyta kontakter, hämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen.

Vi erbjuder förebyggande hälsovård, familjegrupper och enskilda samtal. Verksamheten är kostnadsfri. Hit kan du komma och gå som du själv önskar inom våra öppettider.

Välkommen till oss!

Våra öppettider


 • Måndag:
  9-12.30 (0-6 år)
  13.30-16 (0-6 år)
 • Tisdag:
  9-12.30 (0-6 år)
  13-15 (0-6 mån)
  Babyrytmik 13:30
 • Onsdag:
  9-12.30 (0-12 mån)
  13.30-16 (0-6 år)
 • Torsdag:
  9-12.30 (0-6 år)
 • Fredag:
  9.00-13.00 (0-6 år)

 • Sångstund och Teater
  Mån, ons, tor, fre - 10:30
  Mån, ons - 14:30

Vid lov och storhelger kan öppettiderna vara annorlunda.

31 maj 9-12
7 juni stängt
11 juni stänger vi 12:30, inget babyöppet på eftermiddagen.
19 juni stänger vi 12:00.

Skogen

Vi träffas i Vrinneviskogen bakom Tjalvestugan mellan 10-12.
Vi tänder grillarna och ni tar med egen fika eller något att grilla.
När vi är i skogen är det stängt på Fenix.

Datum

 • 24 maj
 • 14 juni
 • 28/6
 • 5/7
 • 12/7

Fler datum för skogen, kommer så småningom


Läs mer om familjecentralerna

Här kan du läsa vad öppna förskolan, BVC och socialkontoret i Norrköping erbjuder och kan hjälpa dig med.

Socialkontoret

Socialpedagogerna som jobbar inom socialkontoret kan ge dig stöd i föräldrarollen och i samspelet med ditt barn, både genom enskilda samtal och i gruppverksamheter. Du kan också få vägledning om vart man ska vända sig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.

Kontakt